jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Uchwały Rady strona główna 

2004 r.
 

Uchwała Nr XXI/138/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXI/138/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 138/2004

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 138/2004

Uchwała Nr XXI/139/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 139/2004

Uchwała Nr XXI/140/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:16:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXII/141/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXII/142/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXII/143/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 143/2004

Uchwała Nr XXII/144/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 144/2004

Uchwała Nr XXII/145/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 145/2004

Uchwała Nr XXII/146/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXII/147/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:20:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIII/148/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 148/2004

Uchwała Nr XXIII/149/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/150/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/151/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/152/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXIII/153/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:26:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIV/154/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2003.

Uchwała Nr XXIV/155/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXIV/156/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXIV/157/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządze­nia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXIV/158/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/159/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 159/2004

Uchwała Nr XXIV/160/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 160/2004

Uchwała Nr XXIV/161/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi­ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XXIV/162/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie konkursu na najładniejszy ogród w Gminie Jaktorów

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 162/2004

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 162/2004

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 162/2004

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 162/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:30:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXV/163/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Uchwała Nr XXV/164/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kolonii-Chylice.

Uchwała Nr XXV/165/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w.sprawie uchylenia uchwały.

Uchwała Nr XXV/166/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXV/167/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Międzyborowie.

Uchwała Nr XXV/168/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/169/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXV/170/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/171/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Chylice.

Uchwała Nr XXV/172/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na 2004 R.

Załączniki do uchwały nr 172/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:46:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVI/173/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 173/2004

Uchwała Nr XXVI/174/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie uchylenia uchwały.

Uchwała Nr XXVI/175/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/176/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/177/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/178/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/179/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/180/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie Statutu Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:57:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVII/181/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05 lipca 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Uchwała Nr XXVII/182/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05 lipca 2004r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:00:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVIII/183/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczyciele dodatków motywacyjnego, funkcyjnego

Uchwała Nr XXVIII/184/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/185/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn­ego Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/186/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie nadania nazw ulic.

Uchwała Nr XXVIII/187/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zasad przyznawania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotów wydatków na te świadczenia.

Uchwała Nr XXVIII/188/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie utworzenia środka specjal­nego.

Uchwała Nr XXVIII/189/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 189/2004

Uchwała Nr XXVIII/190/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 190/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:03:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIX/191/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usług] opiekuńcze z wyłączeniem specjalisty­cznych usług opiekuńczych dl

Uchwała Nr XXIX/192/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik do uchwały nr 192/2004

Uchwała Nr XXIX/193/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dot. wsi Jaktorów.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 193/2004

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 193/2004

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 193/2004

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 193/2004

Uchwała Nr XXIX/194/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/195/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/196/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/197/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/198/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/199/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/200/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 200/2004

Uchwała Nr XXIX/201/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 201/2004

Uchwała Nr XXIX/202/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XXIX/203/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie składu osobowego Komisji Rady Gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:12:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXX/204/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dot. wsi Jaktorów.

Uchwała Nr XXX/205/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/206/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/207/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/208/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/209/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/210/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/211/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/212/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXX/213/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2005 oraz inkasa podatku.

Uchwała Nr XXX/214/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XXX/215/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobów jego poboru.

Uchwała Nr XXX/216/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów.

Uchwała Nr XXX/217/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 217/2004

Uchwała Nr XXX/218/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 218/2004

Uchwała Nr XXX/219/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do uchwały nr 219/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:29:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl