jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2007 r.
 
 Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:21:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 stycznia 2007r w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:23:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:23:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 lutego 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:23:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:25:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6 /2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 marca 2007r przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2006r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:26:53 Informację zaktualizowano 2008-07-07 10:34:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zmiany pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:35:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2007r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:36:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:36:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 maja 2007r w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rowiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:43:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 maja 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:44:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czer wca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:45:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czer wca 2007r w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:52:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 lipca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 15/2007

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2007r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2007r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2007

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2007

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2007

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2007

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 17/2007

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 Września 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 18/2007

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2007r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik do zarządzenia nr 19/2007

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

Załączniki do zarządzenia nr 20/2007

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik do zarządzenia nr 21/2007

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 października 2007 rokuw sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Załączniki do zarządzenia nr 22/2007

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2007r w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Jaktorów.

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:53:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 25/2007

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 26/2007

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2007 rokuw sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 27/2007

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 27/2007

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 28/2007

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 28/2007

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik do zarządzenia nr 29/2007

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

Załączniki do zarządzenia nr 30/2007

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 31/2007

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

Załączniki do zarządzenia nr 32/2007

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 33/2007

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 10:42:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl