jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych strona główna 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Informacja o wynikach konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 16:14:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 15:30:01 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:03:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-23 18:16:39 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:03:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 18:46:38 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:04:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 11:37:53 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:04:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 11:39:05 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:05:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 12:43:27 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:05:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:30:46 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:05:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2018 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-11 12:24:35 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:06:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 12:34:12 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:06:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 08:58:33 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:06:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 13:49:05 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:07:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:43:45 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:07:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wzór oferty

Harmonogram zajęć

Plan startów w zawodach i rozgrywkach

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 15:48:49 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:07:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 11:13:36 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 10:51:26 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2016 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 13:58:34 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:18:15 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:06:37 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:09:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2015 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 16:50:37 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:09:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 12:02:46 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:09:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:05:29 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:10:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-11 13:02:39 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:10:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 14:16:52 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:10:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 10:35:51 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:11:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

Wzór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 17:26:12 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:11:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 17:10:46 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:12:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 12:43:02 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:12:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 13:27:17 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:12:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 13:59:47 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:13:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

Wzór oferty

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 14:42:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl