jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Ochrona Środowiska > 2012 r strona główna 

2012 r
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.11.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 09:46:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika malej retencji pełniącego również funkcję rekreacyjno-turystyczną i przeciwpowodziową, wyciągu narciarstwa wodnego oraz stałego pola namiotowego na działkach o nr ewid. 372 i 373 w miejscowości Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 11:03:53 Informację zaktualizowano 2012-11-14 09:48:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 czerwca 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 12:42:34 Informację zaktualizowano 2012-11-14 09:48:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 marca 2012 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-30 14:07:02 Informację zaktualizowano 2012-11-14 09:49:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-22 11:35:34, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 Obwieszczenia .  Karty informacyjne .  Informacje o środowisku i jego ochronie .  Ocena jakości wody .  Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów .  Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .  Łowiectwo . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl