jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Uchwały Rady strona główna 

2013 r.
 

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr LIII/276/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r.

Załączniki

Uchwała Nr LIII/275/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014-2026

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 14:03:46 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIII/274/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013 na lata 2013 - 202

Załączniki

Uchwała Nr LIII/273/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr LIII/272/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załącznik

Uchwała Nr LIII/271/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LIII/270/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom

Załączniki

Uchwała Nr LIII/269/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2014

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 10:07:38 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LII/268/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

Uchwała Nr LII/267/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr LII/266/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:10:38 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LI/265/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr LI/264/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr L/263/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr L/262/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr L/261/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na wykonanie zadania pn.

Uchwała Nr L/260/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom

Załącznik

Uchwała Nr L/259/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr L/258/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-14 15:05:26 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIX /257/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobry start – kompleksowy program edukacyjno-doradczy dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” w

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-24 13:16:58 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII/255/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII/254/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Załącznik

Uchwała Nr XLVIII/253/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-11 11:51:39 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/252/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 16:18:03 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVI/251/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XLVI/250/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-29 15:23:06 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLV/249/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XLV/248/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Uchwała Nr XLV/247/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załącznik

Uchwała Nr XLV/246/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr XLV/245/2013 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLV/244/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I – III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów w ramach

Uchwała Nr XLV/243/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu kompleksu sportowego realizowanego w ramach projektu „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”

Uchwała Nr XLV/242/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów realizowanego w ramach projektu „Budowa boiska treningowego o sztuczne

Uchwała Nr XLV/241/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/191/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Załącznik

Uchwała nr XLV/240/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek

Załącznik

Uchwała Nr XLV/239/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała nr XLV/238/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 11:31:44 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/237/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 10:22:08 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/236/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr XLIV/235/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/234/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XLIV/233/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/232/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/231/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/230/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/229/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała nr XLIV/228/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 13:47:18 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIII/227/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załącznik

Uchwała Nr XLIII/226/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr XLII/225/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr XLII/224/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLII/223/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XLII/222/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr XLI/221/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/190/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XLI/220/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-12 11:00:27 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr XLI/219/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała nr XLI/218/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała nr XLI/217/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2013 rok.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 12:31:11 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XL/216/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Załączniki

Uchwała Nr XXXIX/215/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej

Uchwała Nr XXXIX/214/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia na rok 2013 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustaleni

Uchwała Nr XXXIX/213/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXXIX/212/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXIX/211/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXIX/210/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkac

Uchwała Nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2013r w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 13:00:09 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:39, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl