jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Plany zagospodarowania przestrzennego
 

Gmina Jaktorów - pokrycie planami miejscowymi - mapa - stan na 2018-08-09

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-15 09:01:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 13:48:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/314/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Złączniki

Uchwała Nr XLI/313/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLI/311/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 13:44:33 Informację zaktualizowano 2018-02-28 13:25:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIX/303/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załącznik do uchwały nr LIX/303/2014

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-05 16:43:46 Informację zaktualizowano 2018-02-13 16:03:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr L/258/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki do uchwały nr XL/258/2013

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:54:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XL/216/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Załączniki do uchwały nr XL/216/2013

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:51:47 Informację zaktualizowano 2014-04-29 14:52:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr IX/48/2011 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyborów

Uchwała nr LIV/322/2010 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05.10.2005r.- fragment wsi Grady (dz. nr ewid. 53)

Uchwała nr XLII/260/2009 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05.10.2005r. - fragment wsi Grądy

Uchwała nr XXXIV/212/2009 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XL/226/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27.06.2002r. - fragment wsi Budy Michałowskie (dz. nr ewid. 419)

Uchwała nr XVI/110/2008 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Sade Budy

Uchwała nr XII/77/2007 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Budy-Grzybek

Uchwała nr IV/23/2007 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Jaktorów-Kolonia

Uchwała nr LI/375/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Bieganów w granicach administracyjnych , z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowego planu zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/118/2003 Rady Gminy

Uchwała nr LI/374/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Sade Budy

Uchwała nr XLVII/341/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Henryszew

Uchwała nr XLVI/335/2006 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice-Kolonia

Uchwała nr XXXIX/285/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Grądy

Uchwała nr XXXVI/263/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla wsi Mariampol

Uchwała nr XXXVI/262/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów

Uchwała nr XXXV/254/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy

Uchwała nr XXX/204/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyboróww

Uchwała nr XXVIII/185/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XXVIII/184/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia (teren ograniczony ul. Skokowskiego, CMK i ul. Wysockiego)

Uchwała nr XXII/142/2004 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyborów

Uchwała nr XIX/126/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XVIII/118/2003 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Bieganów

Uchwała nr XVI/104/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Sade Budy

Uchwała nr XV/97/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Budy-Grzybek, Chylice, Jaktorów-Kolonia, Międzyboróww, Sade Budy, Stare Budy

Uchwała nr XII/82/2003 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Jaktorów, Budy-Grzybek

Uchwała nr XII/81/2003 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XII/80/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy

Uchwała nr XII/79/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Budy Grzybek, Stare Budy, Mariampol

Uchwała nr VI/23/2003 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyboróww, Grabnik

Uchwała nr XLIII/244/2002 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy

Uchwała nr XLII/236/2002 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi gStare Budy, Sade Budy, Budy-Grzybek, Jaktorów-Kolonia, Międzyboróww, Budy Zosine

Uchwała nr XL/226/2002 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Stare Budy, Budy Michałowskie, Chylice

Uchwała Nr XXX/153/2001 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami strategii rozwoju Gminy Jaktorów

Uchwała nr XXIII/120/2000 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Międzyboróww, Sade Budy, Henryszew, Jaktorów-Kolonia, Budy Grzybek, Stare Budy

Uchwała nr XVIII/103/2000 - Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów dla fragmentu wsi Chylice

Uchwała nr XXIX/173/98 - Zmiana miejscowego plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorów oraz zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla we wsi Sade Budy gm. Jaktor

Uchwała nr XXII/131/97 - Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 14:00:52, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Plany zagospodarowania przestrzennego .  Projekty planów miejscowych . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl