jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2015 r.
 

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 15:32:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 14:46:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2016.

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-05 12:24:15 Informację zaktualizowano 2015-12-05 12:24:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-29 15:30:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:08:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-23 08:52:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:10:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 16:49:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:12:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2015 roku. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 10:10:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 września 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 15:13:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 7 września 2015r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 14:39:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 12:01:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-07 09:52:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 10:07:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-12 08:02:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:19:01 Informację zaktualizowano 2015-09-21 13:22:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:22:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-19 12:29:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:14:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 13:30:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-29 12:57:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 14:38:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 09:14:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 13:12:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 14:39:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 09:30:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-24 08:56:13 Informację zaktualizowano 2015-04-30 09:30:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Jaktorów publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 12:12:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-16 14:46:31, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 13:30:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-28 14:34:32 Informację zaktualizowano 2015-10-29 13:01:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:01:40 Informację zaktualizowano 2015-01-08 10:11:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 09:29:26 Informację zaktualizowano 2015-01-08 09:29:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 09:20:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2015r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 11:07:00, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl