jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Projekty planów miejscowych
 

GP.6721.38.2017


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gm. Jaktorów.

Treść projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-20 14:19:41 Informację zaktualizowano 2020-02-20 14:26:29, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP. 6721.43.2019


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów.

Treść projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 13:22:08 Informację zaktualizowano 2020-02-07 13:27:30, wprowadzający: Anna Małkowska
 

GP.6721.42.2019

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stare Budy, gmina Jaktorów obejmującego działkę nr ewid. 533.

Treść projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-26 10:38:46 Informację zaktualizowano 2019-09-26 10:39:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.43.2019


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 172/8, fragmentem północno zachodniej granicy działki nr ewid. 174/4, południową granicą rowu oznaczonego nr ewid. 146/3, fragmentem zachodniej i północną granicą działki nr ewid. 257/26, północną granicą działki nr ewid. 257/33, ul. Jaworową, południową i fragmentem zachodniej granicy działki nr ewid, 193/4, , południowymi granicami działek nr ewid.185/24, 186/23, fragmentem północnej granicy rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 185/14, północną granicą działki nr ewid. 185/8, ul. Topolową, fragmentem południowej oraz zachodnią granicy działki nr ewid. 172/8. 

Treść projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 15:13:01 Informację zaktualizowano 2019-09-02 15:17:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.41.2018


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów, obejmującego obszar ograniczony wschodnią granicą działki nr ewid. 339, częścią działki nr ewid. 340, wschodnią granicą działki nr ewid. 341, częścią działki nr ewid. 342, wschodnimi granicami działek nr ewid. 343, 344, 345, 346, odcinkiem północnej oraz wschodnią granicą działki nr ewid. 347, wschodnią granicą działki nr ewid. 348, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 610/1, 610/2, wschodnią granicą działki nr ewid. 359, odcinkiem wschodniej granicy rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 360/1, północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 358, wschodnią granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 357, odcinkiem wschodniej granicy oraz częścią drogi oznaczonej nr ewid. 352, odcinkiem południowej granicy działki nr ewid. 328/3.

Treść projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 14:50:03 Informację zaktualizowano 2019-08-23 15:41:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6721.37.2017


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentuwsi Budy Zosine, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 700/15, północnymi granicami działek nr ewid. : 697/1, 697/2, 393/4, północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 393/9, wschodnimi granicami działek nr ewid.: 393/15, 393/16, 393/17 wschodnią i południową granicą działki nr ewid. 393/18, południowymi granicami działek nr ewi.: 393/13, 393/8, 697/2, wschodnią (fragment), południową i zachodnią (fragment) granica działki nr 697/1, południową i zachodnią granicą działki nr ewid. 700/13, zachodnimi granicami działek nr ewid. 700/12, 700/11.

Treść projektu - 3 wyłożenie

Treść projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 11:33:44 Informację zaktualizowano 2020-01-08 16:04:06, wprowadzający: Maciej Kowalski
 
GP. 6721.37.2017

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 700/15, północnymi granicami działek nr ewid. : 697/1, 697/2, 393/4, północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 393/9, wschodnimi granicami działek nr ewid.: 393/15, 393/16, 393/17 wschodnią i południową granicą działki nr ewid. 393/18, południowymi granicami działek nr ewi.: 393/13, 393/8, 697/2, wschodnią (fragment), południową i zachodnią (fragment) granica działki nr 697/1, południową i zachodnią granicą działki nr ewid. 700/13, zachodnimi granicami działek nr ewid. 700/12, 700/11.

Treść projektu

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-21 15:13:33 Informację zaktualizowano 2018-11-21 15:17:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
GP.6721.39.2017 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północnymi granicami działek nr ewid. 397/10, 397/9, 397/8, 397/7, 397/6, 397/5, 397/20, północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 397/21, zachodnią granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 400/41, północną granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 400/39, zachodnią granicą działek nr ewid. 400/38, 400/10, północno - zachodnią granicą działki nr ewid. 397/16.

Treść projektu

Mapka

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 10:18:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

GP. 6721.33.2015Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Treść projektu

Mapka

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 15:36:26 Informację zaktualizowano 2017-07-27 15:39:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.35.2016

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 217, wschodnią granica działek nr ewid. 218, 28/1, 28/2, 29, 30, 22, południowo - wschodnią granicą działki nr 34/1 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 13:23:48 Informację zaktualizowano 2017-04-27 13:47:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.29.2013


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Żyrardowską, ulicą Nowowiejskiego, ulicą ks. Baranowskiego, ul. Potockiego, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/1,317/2, 317/3, 318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5.

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 10:49:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

6721.32.2015


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną granicą działki nr ewid. 73/6, ulicą Spokojną, ulicą Topolową, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, południową i wschodnią granicą działki nr ewid. 73/13, ulicą Modrzewiową oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 73/13, 73/5.

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 10:43:18 Informację zaktualizowano 2017-03-08 10:44:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP. 6721.33.2015


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów obejmujący obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo – wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 08:54:09 Informację zaktualizowano 2017-02-22 11:01:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GP.6721.29.2013


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI JAKTORÓW-KOLONIA OBEJMUJĄCEGO OBSZAR OGRANICZONY ULICĄ ŻYRARDOWSKĄ, ULICĄ NOWOWIEJSKIEGO, ULICĄ KS. BARANOWSKIEGO, ULICĄ POTOCKIEGO Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 317/1, 317/2,317/3,318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-13 09:18:45 Informację zaktualizowano 2015-05-15 08:50:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

GP.6721.27.2012


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI JAKTORÓW-KOLONIA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER: 317/1, 317/3, 318/1

Projekt planu

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-13 09:18:40 Informację zaktualizowano 2015-05-15 08:51:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .  Plany zagospodarowania przestrzennego .  Projekty planów miejscowych . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl