jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Konsultacje Społeczne strona główna 

2019 r.
 

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku


 


Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 11:23:10 Informację zaktualizowano 2019-11-14 11:35:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 16:29:20 Informację zaktualizowano 2019-02-11 16:30:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2023 r .  2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl