jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2020 r.
 

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 09:59:34, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2020r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 09:11:31, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 15:01:41, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:54:02, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Jaktoów z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie wraz z podległymi jednostkami - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Jaktorowie

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-25 13:27:52, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 grudnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:13:56 Informację zaktualizowano 2021-01-07 14:49:18, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-28 14:25:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 12:22:12, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2021.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-20 09:59:18 Informację zaktualizowano 2020-11-20 09:59:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 12:38:16, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-26 17:00:53 Informację zaktualizowano 2020-10-26 17:01:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-27 12:44:37, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-08 14:50:59, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2020r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-18 15:19:37 Informację zaktualizowano 2020-11-18 15:28:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 14:48:32, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 10:59:15, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 14:45:42, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 10:54:46, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-11 10:43:04, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 08:58:40, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 10:47:49, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 10:46:43, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 08:53:35, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie  przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 13:22:08, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Jaktorów z  dnia 20.07.2020 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacjii ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-28 10:57:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenine Nr 46/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20.07.2020 r.  w sprawie przyjęcia „Zasad użyczania kompostowników na terenie gminy Jaktorów”

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:16:20, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-16 22:28:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami powtórnych konsultacji społecznych projektu  „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów”

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:43:31, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 13:09:04, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 13:06:35, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 13:04:21, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 12:26:31, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 16:44:28, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2020r oku zmieniające Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 maja 2020r w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 08:51:08, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 14:04:24, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:12:01 Informację zaktualizowano 2020-06-17 12:12:34, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2019

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 09:43:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:39:11, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2020roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-22 14:09:20 Informację zaktualizowano 2020-06-05 12:36:59, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:34:12, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 08:47:41, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:28:55, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 17:23:02, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2020r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 14:08:14, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 15:55:48, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Wandzie Brzywczy – Zastępcy Wójta Gminy Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 15:44:17, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 15:41:02, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:40:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Powołania Komisji Socjalnej.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 09:43:05, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:17:09, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 16:22:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2020 w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Jaktorów.

Treść zarządzenia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 13:39:25 Informację zaktualizowano 2020-04-01 13:43:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:26:15 Informację zaktualizowano 2020-03-19 13:26:56, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 13:44:45 Informację zaktualizowano 2020-04-01 13:45:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Uzasadnienie

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 16:22:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie  przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 13:28:53, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-11 11:20:45 Informację zaktualizowano 2020-03-11 11:20:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr. 11/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Jaktorów"

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-02 16:36:44 Informację zaktualizowano 2020-03-02 16:36:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 10:21:38 Informację zaktualizowano 2020-03-10 10:23:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:32:32 Informację zaktualizowano 2020-02-24 14:33:18, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 14:44:38, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 14:25:53 Informację zaktualizowano 2020-03-10 14:26:54, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości na terenie gminy Jaktorów, zwierząt zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 16:33:24 Informację zaktualizowano 2020-02-12 16:33:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaktorów.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-09 10:40:32 Informację zaktualizowano 2020-03-09 10:43:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21.01.2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 12:55:15 Informację zaktualizowano 2020-01-24 13:14:37, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-10 14:37:19, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Treść zarządzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:24:49 Informację zaktualizowano 2020-01-24 13:14:51, wprowadzający: Anna Małkowska

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl