jaktorow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Jaktorów www.jaktorow.pl
Uchwały Rady strona główna 

2008 r.
 

Uchwała Nr XV/97/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załącznik Nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 09:32:31 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:56:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/98/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2008-2012

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:05:37 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:57:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/99/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie nadania nazw ulic
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:26:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/100/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/324/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dla wsi Chylice
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:27:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/101/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:40:38 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:56:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/102/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:57:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/103/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:58:09 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:57:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/104/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:17:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XV/105/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:18:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/106/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w 2008r. w celu sfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Remont drogi gminnej we wsi Stare Budy”.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:20:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XV/107/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:20:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:24:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/108/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:41:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sade Budy obejmującego działki nr ewid. 159, 160, 161, 163, 170/13, 170/14, 172/12, 172/13 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:45:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy, gmina Jaktorów, obejmującego działki nr ewid. 159, 160, 161, 163, 170/13, 170/14, 172/12, 172/13
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:46:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVI/111/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:49:18 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:23:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVI/112/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:52:12 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:54:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVI/113/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:56:06 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:52:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 Uchwała Nr XVII/114/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:58:16 Informację zaktualizowano 2008-07-10 10:33:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVII/115/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 11:57:54 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:52:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVII/116/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:00:11 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:51:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r.W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jaktorowie na 2008 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:02:32 Informację zaktualizowano 2008-06-23 12:05:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVII/118/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:06:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVII/119/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:06:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:07:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/120/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 12:07:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/121/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:06:51 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:48:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/122/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w zakresie rozwoju i
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:08:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/123/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:09:20 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:20:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/124/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę nr XVII/116/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2008r
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:42:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/125/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:43:17 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:48:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/126/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:46:32 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:47:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/127/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:50:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XVIII/128/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:50:37 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:47:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XVIII/129/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:54:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX/130/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazw ulic
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:55:23 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:33:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX /131/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:07:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIX/132/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:02:45 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:46:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 Uchwała Nr XIX/133/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:04:12 Informację zaktualizowano 2008-07-10 10:39:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX/134/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r.zmieniająca uchwałę Nr XVIII/128/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:06:50 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:32:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIX/135/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:07:17 Informację zaktualizowano 2008-07-07 16:32:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIX/136/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:08:46 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:45:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIX/137/2008r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Międzyborów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 09:09:05 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:44:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XX/138/ 2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XX/139/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XX/140/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmiany dotychczasowego imienia Szkoły Podstawowej w Jaktorowie ul. Warszawska 88.

Uchwała Nr XX/141/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XX/142/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jaktorów.

Uchwała Nr XX/143/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zobowiązania Wójta do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dodatkowych trójników na sieci kanalizacyjnej w gminie Jaktorów.

Uchwała Nr XX/144/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XX/145/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XX/146/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki do uchwały nr 146/2008

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-04 09:35:35 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:43:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXI/147/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 13:47:32 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:42:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXII/148/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie nadania nazw ulic

Uchwała Nr XXII/149/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki do uchwały nr 149/2008

Uchwała Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2009 roku.

Uchwała Nr XXII/151/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Załącznik

Uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/153/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-25 12:14:20 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:42:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIII/154/2008 Rady Gminy Jaktorówz dnia 13 października 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie – Małgorzaty Młynarczyk.

Uchwała nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bez przetargowym nieruchomości we wsi Stare Budy.

Uchwała Nr XXIII/156/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/157/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Uchwała Nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 października 2008r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:04:52 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:41:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXIV/160/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2009 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XXIV/161/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XXIV/162/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/163/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIV/164/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopdada 2008r w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie – Małgorzaty Młynarczyk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji pub.

Uchwała Nr XXIV/165/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 10:19:07 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:41:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 listopdada 2008r w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania „Modernizacja układu drogowego i poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę 1,76km drogi (ul. Parkowa).

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 09:31:44 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:40:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVI/167/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/168/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Załączniki

Uchwała Nr XXVI/169/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 09:31:47 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:40:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała nr XXVII/170/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/93/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr XXVII/171/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej.

Uchwała Nr XXVII/172/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXVII/173/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.

Załącznik

Uchwała nr XXVII/174/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczeg

Załącznik

Uchwała nr XXVII/175/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaktorów

Uchwała nr XXVII/176/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wysokości nagród samorządowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jaktorów

Uchwała nr XXVII/177/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załącznik

Uchwała nr XXVII/178/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 17:41:02 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:37:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2022 r. .  2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - jaktorow.bip.gmina.pl