Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Wyniki przetargu > 2010 r. - 2008 r. strona główna 

2010 r. - 2008 r.
 
ID. 3410-37/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Grądach wraz z zasilaniem energetycznym, stacją trafo i siecią wodociągową we wsi Grądy i Henryszew ,Budy Zosine, Budy Stare, Jaktorów Kolonia, Budy Grzybek."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-17 14:28:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-28/2010

O G Ł O S Z E N I E   

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie  art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w otwartym naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, w ramach dzialania 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 15:30:42 Informację zaktualizowano 2010-12-16 15:33:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-38/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Dostawa   energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy  Jaktorów  oraz  podległych  siedzib i obiektów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-15 11:41:30 Informację zaktualizowano 2010-12-15 11:42:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
GOPS - ID 3410-1/10

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 03.01.2011r. do 31.12.2011r. w dniach nauki szkolnej."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 11:46:03 Informację zaktualizowano 2010-12-13 11:46:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
GOPS - ID 3410-2/10

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:" Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 13:18:30 Informację zaktualizowano 2010-12-10 13:32:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-36/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 13:59:08 Informację zaktualizowano 2010-12-09 13:59:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-35/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 15:08:41 Informację zaktualizowano 2010-11-25 15:12:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-32/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w  roku 2011."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-24 15:34:15 Informację zaktualizowano 2010-11-24 15:36:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-31/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminie Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-18 13:51:18 Informację zaktualizowano 2010-11-18 13:51:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-22/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Poprawa jakości nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę przedszkola, organizacje klas „0”, biblioteki, hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-18 10:10:54 Informację zaktualizowano 2010-10-18 10:11:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-27/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:00:00 Informację zaktualizowano 2010-10-08 14:04:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-25/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-01 13:35:23 Informację zaktualizowano 2010-10-01 13:35:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-26/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 14:45:23 Informację zaktualizowano 2010-10-01 13:38:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-24/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-06 17:21:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-20/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania o pn "Budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica 5."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-23 15:46:56 Informację zaktualizowano 2010-08-23 15:56:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-21/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-19 16:03:04 Informację zaktualizowano 2010-08-19 16:03:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-18/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu na 1 cześć zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 12:52:49 Informację zaktualizowano 2010-08-02 15:01:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik przetargu na 2 cześć zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-02 15:01:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
PJ/3/2010

O G Ł O S Z E N I E   


Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W."ŚWIĘTEJ RODZINY", 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 12 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: "Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 11:44:04 Informację zaktualizowano 2010-07-13 11:45:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ID. 3410-14/2010

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-07 15:16:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-12/2010

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-07 12:09:28 Informację zaktualizowano 2010-07-07 12:09:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-13/2010

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Remont dróg w Gminie Jaktorów".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-06 13:48:21 Informację zaktualizowano 2010-07-06 13:48:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-9/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Sali gimnastycznej w Zespole Szkól Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5 wraz z robotami towarzyszącymi".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-22 13:01:51 Informację zaktualizowano 2010-06-22 13:02:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 1/2010

O G Ł O S Z E N I E 


Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w." Przemienienia Pańskiego", 96-316 Międzyborów, ul. Mickiewicza 1 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Ukształtowanie centrum wsi Międzyborów poprzez modernizację placu wokół kościoła" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", działanie "Odnowa i rozwój wsi"

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 15:08:06 Informację zaktualizowano 2010-05-31 15:17:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-7/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-28 14:39:55 Informację zaktualizowano 2010-05-28 14:40:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-5/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Jaktorów."

      

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 14:32:50 Informację zaktualizowano 2010-04-29 14:39:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ID. 3410-2/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Chylice Kolonia, oraz Budowa jednostronnego chodnika w m. Sade Budy, Stare Budy."

  

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2010-03-30 11:07:12 Informację zaktualizowano 2010-03-30 11:10:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-3/2010

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. : "Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku." 

  

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2010-03-25 13:32:19 Informację zaktualizowano 2010-03-25 14:09:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-1/2010


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150302W i 150303W Międzyborów - Bieganów” wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w gminie Jaktorów dla zwiększenia dostępności terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, edukacyjne i społeczne, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, etap I”

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 10:04:44 Informację zaktualizowano 2010-03-12 10:09:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-16/09   

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 13:25:36 Informację zaktualizowano 2009-12-23 13:31:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-18/09

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2010"

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-23 13:05:26 Informację zaktualizowano 2009-12-23 13:32:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-17/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w roku 2010."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 13:36:53 Informację zaktualizowano 2009-12-18 13:39:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

GOPS - ID 3410-5/09


OGŁOSZENIE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02-01-2010 r. do 31 grudnia 2010 w dniach nauki szkolnej"

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-15 10:34:05 Informację zaktualizowano 2009-12-15 10:35:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
GOPS - ID 3410-4/09

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:" świadczenie usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione a którym zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną w miejscu zamieszkania tych osób

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-10 14:59:05 Informację zaktualizowano 2009-12-10 15:04:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-13/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów, przy użyciu równiarki w zależności od potrzeb Zamawiającego."

   Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-10-30 14:24:15 Informację zaktualizowano 2009-10-30 14:28:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
 ID. 3410-12/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "dostawę materiałów wraz z mechanicznym rozplantowaniem przy użyciu koparko-ładowarki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów."

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-10-16 14:00:06 Informację zaktualizowano 2009-10-16 14:04:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 ID. 3410-8/09

                                                           OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Wynajem koparki przedsiębiernej o pojemności łyżki do 0,8 m3, wraz z obsługą operatora - do bieżącego utrzymania dróg gminnych ( konserwacja rowów i ścinanie poboczy ). Planowana ilość godzin ok. 560." 

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-07-27 16:12:39 Informację zaktualizowano 2009-07-27 16:20:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-6/09

                                                           OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w gminie Jaktorów." 

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 14:17:08 Informację zaktualizowano 2009-06-19 14:35:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410-7/09

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: "dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie"

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-06-15 16:46:46 Informację zaktualizowano 2009-06-15 16:47:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-3/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - otworu studziennego nr 1, systemem mechaniczno - udarowym, dla potrzeb projektowanego wodociągu wiejskiego Grądy, gm. Jaktorów."

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-05-12 15:15:51 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:36:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-4/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dostawa paliwa w latach 2009 i 2010 na potrzeby Gminy Jaktorów."

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-04-28 15:01:30 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:36:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-2/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Równanie i profilowanie dróg gminnych w roku 2009 na terenie Gminy Jaktorów, przy użyciu równiarki i koparko-spycharki."

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 17:26:42 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:36:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-1/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"Dostawa materiałów wraz z mechanicznym rozplantowaniem przy użyciu koparko-ładowarki na uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Jaktorów"

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2009-03-18 15:51:32 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:36:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-18/08

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego na rzece Pisia Tuczna w m. Jaktorów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 ( nr ewidencyjny obiektu INI 155400017 ) wraz dojazdami w km 40-272 na terenie Gminy Jaktorów, powiat grodziski, woj. mazowieckie."

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-10-31 14:42:58 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:36:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-17/08

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Wykonaniu oświetlenia ulicznego ulic Al. Niepodległości, Golczyka, Wieniawskiego w Międzyborowie, Gmina Jaktorów"

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 15:04:57 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:36:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-15/08

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „wmontowaniu trójników w istniejące rurociągi kanalizacji podciśnieniowej i ułożenie kabla monitorującego pracę zaworów podciśnieniowych na terenie gminy Jaktorów(ID. 3410-15/08)”

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-09-23 09:59:08 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:36:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-16/08


OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „na przebudowę drogi wojewódzka nr 719 w miejscowości Sade Budy w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszego wraz ze zjazdami"

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 14:34:56 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:37:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-14/08

                                                          OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie - wejście główne do szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych"

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-08-19 11:22:17 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:37:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-9/08

                                                           OGŁOSZENIE

    

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 6x6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie"

 Wynik przetargu 


ID. 3410-12/08

                                                           OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „wykonanie modernizacji drogi gminnej we wsi Stare Budy na odcinku od ul. Żyrardowskiej (droga wojewódzka nr 719) do drogi gminnej nr 150304W od km 0+000 do km 1+100”

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-07-28 16:23:56 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:37:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

ID. 3410-7/08


                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi: Budy Zosine, Stare Budy, Budy-Grzybek, Jaktorów-Kolonia, Jaktorów, Sade Budy

 Wynik przetargu
Data wprowadzenia informacji 2008-06-16 17:04:00 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:37:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-10/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.:"wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w gminie Jaktorów."

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 14:15:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID. 3410-17/09

                                                           OGŁOSZENIE


Wójt Gminy w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn. "Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w dni nauki szkolnej w roku 2010."

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 13:37:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

D. 3410-3/2010


O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że na Wykonawcę zamówienia pn.: „Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2010 roku."

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-25 13:34:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku