Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Unieważnienie przetargu > 2010 r. - 2008 r. strona główna 

2010 r. - 2008 r.
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-34/10

Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2011.

Ogłoszenie ID. 3410-34/2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-24 15:38:32 Informację zaktualizowano 2010-11-24 15:44:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-16/10

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania o pn "Budowa hali sportowej wraz z przedszkolem, biblioteką i łącznikiem przy Zespole Szkół w Międzyborowie ul. Staszica 5"

Ogłoszenie ID. 3410-16/2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-23 13:40:34 Informację zaktualizowano 2010-07-23 13:43:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Unieważnienie zamówienia - PJ 2/2010

Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Ogłoszenie PJ-2/2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-22 15:11:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Unieważnienie zamówienia - PJ 1/2010

Modernizacja dachu zabytkowego kościoła p.w. ŚWIĘTEJ RODZINY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI.


Ogłoszenie PJ-1/2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-20 15:13:00 Informację zaktualizowano 2010-05-20 15:17:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-19/09


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Chylice Kolonia, oraz Budowa jednostronnego chodnika w m. Sade Budy, Stare Budy

 Ogłoszenie ID. 3410-19/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 15:09:32 Informację zaktualizowano 2010-01-26 15:12:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-11/09


Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów.

 Ogłoszenie ID. 3410-11/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-09-24 15:00:01 Informację zaktualizowano 2009-09-24 15:43:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-10/09


Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów.

 Ogłoszenie ID. 3410-10/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 16:43:16 Informację zaktualizowano 2009-09-24 15:45:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-5/09

Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie.

 Ogłoszenie ID. 3410-5/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-06-04 14:26:30 Informację zaktualizowano 2009-09-15 10:01:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - GOPS 3410-2/09


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

 Ogłoszenie GOPS 3410-2/09
Data wprowadzenia informacji 2009-02-18 15:29:19 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:38:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - GOPS 3410-1/09


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Jaktorów.

 Ogłoszenie GOPS 3410-1/09
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 12:45:12 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:38:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-13/2008
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 719 w miejscości Sade Budy w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszego wraz ze zjazdami.

 Ogłoszenie ID. 3410-13/2008
Data wprowadzenia informacji 2008-08-08 10:27:51 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:38:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Unieważnienie zamówienia - ID 3410-11/2008
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 719 w miejscości Sade Budy w zakresie budowy jednostronnego ciągu pieszego wraz ze zjazdami.

Ogłoszenie ID. 3410-11/2008

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-16 10:59:03 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:39:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Unieważnienie zamówienia - ID 3410-10/2008

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaktorowie-wejście główne do szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie ID. 3410-12/2008

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-02 13:17:16 Informację zaktualizowano 2009-06-10 10:39:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
test 
 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-21 12:11:14, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku