Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2007 r. strona główna 

2007 r.
 
 Uchwała Nr IV/22/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 08:45:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaktorów-Kolonia w granicach administracyjnych, Gmina Jaktorów z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowych

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:32:44 Informację zaktualizowano 2008-06-24 09:51:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr IV/24/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:34:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:35:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:35:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2007r.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:36:10 Informację zaktualizowano 2008-06-24 09:36:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegół

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:40:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:42:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:43:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 luty 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:43:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:49:10 Informację zaktualizowano 2008-06-24 09:50:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie założenia przedszkola gminnego w Jaktorowie
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:46:07 Informację zaktualizowano 2008-06-24 09:50:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:12:35 Informację zaktualizowano 2008-06-24 10:12:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 09:53:33 Informację zaktualizowano 2008-06-24 10:12:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jaktorów na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:13:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr V/36/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:13:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:14:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr V/38/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:14:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:15:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:15:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:15:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:20:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:23:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie Udzielenia absolutorium Wójtowi gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu gminy Jaktorów za rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:25:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:25:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:26:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie nadania statutu dla Przedszkola Gminnego w Jaktorowie.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:26:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie włączenia do zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie Przedszkola Gminnego w Jaktorowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:27:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:27:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:28:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:29:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:31:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:32:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:33:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:33:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:34:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:35:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VIII/55/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:36:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:37:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:38:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie przekazania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o. o. elementów infrastruktury technicznej

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:38:30 Informację zaktualizowano 2008-06-24 10:39:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IX/58/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:41:26 Informację zaktualizowano 2008-06-24 10:43:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie obciążenia nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:44:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:44:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:45:46 Informację zaktualizowano 2008-06-24 10:46:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:47:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr X/62/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie korekty uchwały nr IV/23/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaktorów – Kolonia w granicach administracyjnych, Gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowych planów: Uchwała Nr XXIII/120/2000 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2000r., Uchwała Nr XXXV/198/2001 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2001r., Uchwała Nr XLII/236/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2002r.,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:48:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr X/63/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:48:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr X/64/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:48:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr X/65/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego „Czyste Mazowsze”

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:53:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007 i emisji obligacji w banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:54:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr X/67/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:54:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:56:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:57:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:57:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:57:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:58:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 10:59:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:00:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:01:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:02:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:03:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:03:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budy Grzybek,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:03:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:04:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:04:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:06:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:06:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIII/81/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:09:18 Informację zaktualizowano 2008-06-24 13:53:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIII/82/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 13:59:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIII/83/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr VIII/51/2007 z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie nadania nazw ulic,

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 14:00:37 Informację zaktualizowano 2008-06-24 14:05:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 13:29:39 Informację zaktualizowano 2008-06-24 13:37:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIII/85/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 13:21:00 Informację zaktualizowano 2008-06-24 13:24:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIII/86/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek, zwolnień, oraz inkasa podatku od nieruchomości,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:24:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIII/87/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2008 oraz inkasa tego podatku,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:24:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIII/88/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008, oraz inkasa tego podatku,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:24:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIII/89/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:25:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:25:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek, zwolnień, oraz inkasa podatku od nieruchomości,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:26:02 Informację zaktualizowano 2008-06-24 11:27:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 roku,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:26:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:27:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007,

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:29:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:30:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008,

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:31:08 Informację zaktualizowano 2008-06-24 11:33:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-24 11:33:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku