Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2006 r. strona główna 

2006 r.
 
 Uchwała Nr XLIV/308/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:08:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIV/309/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:08:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIV/310/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:08:58 Informację zaktualizowano 2008-06-25 12:09:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIV/311/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:10:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIV/312/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:10:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIV/313/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchylenia uchwały.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:10:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIV/314/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:11:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIV/315/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:15:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIV/316/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:17:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIV/317/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:18:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIV/318/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:19:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:19:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/319/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany podstawy prawnej w uchwale XLIV/308/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:20:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/320/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany podstawy prawnej w uchwale XLIV/309/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:20:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/321/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:21:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/322/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Międzyborowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:21:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/323/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:21:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/324/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:22:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/325/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:23:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/326/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:23:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLV/327/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu na 2006r.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:24:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLV/328/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu na 2006r.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:25:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/329/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:26:28 Informację zaktualizowano 2009-07-17 12:49:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/330/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:27:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/331/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:27:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/332/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie kontynuacji budowy w 2007r. zadania pn.: „nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzyborowie, budowa przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną i rozbudową szatni przy Szkole Podstawowej w Jaktorowie”
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:27:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLV/333/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:28:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:32:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVI/334/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:32:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVI/335/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:53:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVI/336/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:54:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVI/337/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Nasz Jaktorów”.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:55:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVI/338/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:56:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:57:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/339/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:57:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/340/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:58:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLVII/341/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 12:58:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/342/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z Elementami Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:01:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/343/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:01:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/344/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:02:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLVII/345/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:02:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLVII/346/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:03:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/347/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:04:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/348/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:05:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLVII/349/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisó

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:05:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/350/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:06:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/351/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:06:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/352/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie ” z siedzibą w Mszczonowie
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:07:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVII/353/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Jaktorów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:07:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:08:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLVIII/354/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:08:31, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVIII/355/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/344/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. Rady Gminy Jaktorów w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:09:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVIII/356/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/92/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:10:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLVIII/357/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/264/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:10:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:10:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIX/358/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:11:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIX/359/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:13:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIX/360/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:15:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:16:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr L/361/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:16:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr L/362/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006 i zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:17:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr L/363/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa 2,6 km drogi o znaczeniu regionalnym w Budach Michałowskich w gminie Jaktorów”.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:19:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr L/364/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie korekty Uchwały nr XLVII/341/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:19:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr L/365/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:20:19, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr L/366/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:20:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr L/367/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:21:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr L/368/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:22:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:22:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/369/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/368/2006 z dnia 28.08.2006 r. dotyczącej nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:22:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/370/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie korekty Uchwały nr XLVII/341/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:23:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/371/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:23:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/372/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy gmina Jaktorów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:23:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/373/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieganów w granicach administracyjnych, gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowego planu – Uchwała Nr XVIII/118/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 listopada 2003r. z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:24:43 Informację zaktualizowano 2008-06-25 13:28:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/374/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy gmina Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:30:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LI/375/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieganów w granicach administracyjnych, gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowego planu

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:30:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LI/376/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:34:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LI/377/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:36:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/378/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:39:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LI/379/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze roku budżetowego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:39:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LI/380/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 wrzesnia 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrywania rocznego sprawozdania z wykona

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:39:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 13:43:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/381/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:00:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/382/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:01:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/383/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Sade Budy obejmującego działki nr 159, 160, 161, 163, 170/113, 170/14, 172/12, 172/13 zatwierdzonego uchwałą nr XXXV/253/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:02:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/384/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nadania nazw ulic.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:02:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/385/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:02:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/386/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie sprzedaży działki na rzecz użytkownika wieczystego.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:03:15, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/387/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:03:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/388/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:03:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr LII/389/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:04:18 Informację zaktualizowano 2008-06-25 14:04:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LII/390/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:04:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LII/391/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:06:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LII/392/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:08:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


V KADENCJA

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:14:42 Informację zaktualizowano 2008-06-25 14:15:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:15:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:16:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:16:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/3/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:17:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/4/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:17:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/5/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy w Jaktorowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:18:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:18:31, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:20:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień, oraz inkasa podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:21:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:21:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2007 oraz inkasa tego podatku.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:22:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007, oraz inkasa tego podatku.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:22:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobów jego poboru.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:23:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:23:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:23:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:24:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie nadania nazw ulic.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:25:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:25:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:26:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:27:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:31:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:33:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-06-25 14:34:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku