Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2005 r. strona główna 

2005 r.
 
 Uchwała Nr XXXI/220/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:22:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXI/221/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Rozwoju Lokalnego
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:32:23 Informację zaktualizowano 2008-07-01 14:34:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXI/222/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Objaśnienia

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:35:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXI/223/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:36:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXI/224/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:37:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:37:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXII/225/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:38:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXII/226/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:38:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXII/227/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie zamiany nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:38:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXII/228/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:39:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXII/229/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:39:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXII/230/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:40:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXII/231/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r zmieniająca uchwałę Nr XXXI/222/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:40:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXII/232/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:41:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXII/233/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2005r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:44:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:46:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIII/234/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:47:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIII/235/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaktorów

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:50:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIII/236/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:53:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIII/237/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:58:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIII/238/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r zmiany uchwały Nr XXXII/233/2005 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:59:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIII/239/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:„Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnościekowej i wody pitnej”
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:02:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIII/240/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:03:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIII/241/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Żyrardów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:13:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIII/242/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2005r w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:13:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:13:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIV/243/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola w Jaktorowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:14:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIV/244/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Publicznego w Międzyborowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:14:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIV/245/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:14:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIV/246/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:15:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIV/247/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:16:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIV/248/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005 i zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:16:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIV/249/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:18:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIV/250/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/234/2005 Rady Gminy Jaktorów w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2005.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:19:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIV/251/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:19:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIV/252/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2005r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2004.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:20:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:24:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXV/253/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dotyczy wsi Sade Budy.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:22:21 Informację zaktualizowano 2008-07-01 15:23:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXV/254/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dotyczy wsi Stare Budy.

Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:24:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXV/255/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:26:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXV/256/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:27:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXV/257/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie obciążenia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:27:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXV/258/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie przystąpienia do spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" z siedzibą w Żyrardowie i objęcia w niej udziałów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:28:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXV/259/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:28:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:29:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVI/260/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązy­wania Problemów Społecznych na lata 20052010.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:29:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVI/261/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28.04.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządze­nia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:29:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVI/262/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:30:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVI/263/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:30:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVI/264/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie przystąpienia do sporządze­nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:30:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała nr XXXVI/265/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie nadania nazwy ulicy.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:31:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVI/266/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:31:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVI/267/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:32:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:32:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVII/268/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie realizacji Projektu inwestycyjnego pn. "Dostosowanie infrastruktury Miasta Żyrardów i Gminy Jaktorów do wymagań UE w zakresie gospodarki wodnościekowej i wody pitnej.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:33:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVII/269/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:34:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVII/270/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:34:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVII/271/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:36:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVII/272/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:36:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:37:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/273/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:37:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/274/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:37:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/275/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:37:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/276/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany uchwały.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:38:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/277/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:38:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/278/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:40:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/279/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:42:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVIII/280/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:42:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/281/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:43:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXVIII/282/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie nadania nazwy ulicy.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:44:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXVIII/283/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:44:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:45:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIX/284/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2003 z dnia 28.04.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:45:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne Gminy Jaktorów dotyczy wsi Grądy.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:45:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIX/286/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:45:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXXIX/287/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:47:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 15:47:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XL/288/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:13:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XL/289/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:14:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XL/290/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie nabycia nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:15:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XL/291/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:16:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XL/292/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2005r w sprawie przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Komunalnego „Czyste Mazowsze”.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:16:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:16:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLI/293/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:17:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLI/294/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:17:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:17:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLII/295/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:17:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLII/296/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:19:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLII/297/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:23:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLII/298/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:24:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLII/299/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2006 oraz inkasa tego podatku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:24:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLII/300/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2006 oraz inkasa tego podatku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:24:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLII/301/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2005rw sprawie stawki podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobów jego pobor
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:25:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:25:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIII/302/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie sprzedaży zmiany uchwały Nr XXXIX/285/2005 dotyczy wsi Grądy.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:25:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIII/303/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Chylicach.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:28:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr XLIII/304/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie nadania nazwy ulicy „Heweliusza” we wsi Międzyborów.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:28:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIII/305/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:29:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIII/306/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:30:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIII/307/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na 2006 rok.

Objaśnienia

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 15:52:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku