Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2004 r. strona główna 

2004 r.
 

Uchwała Nr XXI/138/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXI/138/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 138/2004

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 138/2004

Uchwała Nr XXI/139/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 139/2004

Uchwała Nr XXI/140/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:16:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXII/141/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXII/142/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXII/143/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 143/2004

Uchwała Nr XXII/144/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 144/2004

Uchwała Nr XXII/145/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 145/2004

Uchwała Nr XXII/146/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXII/147/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 01 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:20:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIII/148/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 148/2004

Uchwała Nr XXIII/149/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/150/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/151/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/152/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXIII/153/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:26:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIV/154/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2003.

Uchwała Nr XXIV/155/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXIV/156/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXIV/157/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządze­nia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXIV/158/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/159/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 159/2004

Uchwała Nr XXIV/160/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 160/2004

Uchwała Nr XXIV/161/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi­ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XXIV/162/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie konkursu na najładniejszy ogród w Gminie Jaktorów

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 162/2004

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 162/2004

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 162/2004

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 162/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:30:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXV/163/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Uchwała Nr XXV/164/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kolonii-Chylice.

Uchwała Nr XXV/165/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w.sprawie uchylenia uchwały.

Uchwała Nr XXV/166/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XXV/167/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Międzyborowie.

Uchwała Nr XXV/168/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/169/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XXV/170/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/171/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Chylice.

Uchwała Nr XXV/172/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na 2004 R.

Załączniki do uchwały nr 172/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:46:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVI/173/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 173/2004

Uchwała Nr XXVI/174/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie uchylenia uchwały.

Uchwała Nr XXVI/175/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/176/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/177/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/178/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/179/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/180/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie Statutu Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 08:57:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVII/181/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05 lipca 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Uchwała Nr XXVII/182/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 05 lipca 2004r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:00:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXVIII/183/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczyciele dodatków motywacyjnego, funkcyjnego

Uchwała Nr XXVIII/184/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/185/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn­ego Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXVIII/186/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie nadania nazw ulic.

Uchwała Nr XXVIII/187/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zasad przyznawania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotów wydatków na te świadczenia.

Uchwała Nr XXVIII/188/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie utworzenia środka specjal­nego.

Uchwała Nr XXVIII/189/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do uchwały nr 189/2004

Uchwała Nr XXVIII/190/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 190/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:03:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXIX/191/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usług] opiekuńcze z wyłączeniem specjalisty­cznych usług opiekuńczych dl

Uchwała Nr XXIX/192/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik do uchwały nr 192/2004

Uchwała Nr XXIX/193/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dot. wsi Jaktorów.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 193/2004

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 193/2004

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 193/2004

Załącznik Nr 4 do uchwały nr 193/2004

Uchwała Nr XXIX/194/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/195/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/196/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/197/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/198/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/199/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/200/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 200/2004

Uchwała Nr XXIX/201/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 201/2004

Uchwała Nr XXIX/202/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XXIX/203/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 08 listopada 2004r. w sprawie składu osobowego Komisji Rady Gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:12:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XXX/204/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dot. wsi Jaktorów.

Uchwała Nr XXX/205/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/206/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/207/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/208/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/209/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/210/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/211/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/212/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXX/213/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2005 oraz inkasa podatku.

Uchwała Nr XXX/214/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr XXX/215/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobów jego poboru.

Uchwała Nr XXX/216/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów.

Uchwała Nr XXX/217/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 217/2004

Uchwała Nr XXX/218/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do uchwały nr 218/2004

Uchwała Nr XXX/219/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do uchwały nr 219/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 09:29:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku