Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2007 r. strona główna 

2007 r.
 
 Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:21:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 stycznia 2007r w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:23:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2007r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:23:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 lutego 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:23:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:25:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6 /2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 marca 2007r przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2006r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 Załącznik Nr 5
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:26:53 Informację zaktualizowano 2008-07-07 10:34:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zmiany pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:35:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2007r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:36:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:36:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 maja 2007r w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rowiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:43:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 maja 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 Załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:44:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czer wca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 Załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:45:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czer wca 2007r w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:52:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2007roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 lipca 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 15/2007

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2007r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2007r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2007

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2007

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2007

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2007

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 17/2007

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 Września 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 18/2007

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2007r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik do zarządzenia nr 19/2007

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

Załączniki do zarządzenia nr 20/2007

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik do zarządzenia nr 21/2007

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 października 2007 rokuw sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Załączniki do zarządzenia nr 22/2007

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2007r w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Jaktorów.

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 10:53:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 października 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 25/2007

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 26/2007

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2007 rokuw sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 27/2007

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 27/2007

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 28/2007

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 28/2007

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załącznik do zarządzenia nr 29/2007

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

Załączniki do zarządzenia nr 30/2007

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 31/2007

Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007

Załączniki do zarządzenia nr 32/2007

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2007.

Załączniki do zarządzenia nr 33/2007

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 10:42:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku