Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2006 r. strona główna 

2006 r.
 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Zarządzenie Nr 2 z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Załącznik do zarządzenia nr 2/2006

Zarządzenie Nr 3 z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 4/2006

Zarządzenie Nr 5 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 5/2006

Zarządzenie Nr 6 z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej spo

Zarządzenie Nr 7 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 7/2006

Zarządzenie Nr 8 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006.

Zarządzenie Nr 9 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2005.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 10/2006

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 10/2006

Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 12/2006

Zarządzenie Nr 13 z dnia 12 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 13/2006

Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 14/2006

Zarządzenie Nr 15 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 15/2006

Zarządzenie Nr 16 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 17 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 17/2006

Zarządzenie Nr 18 z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 18/2006

Zarządzenie Nr 19 z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 19/2006

Zarządzenie Nr 20 z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 21 z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 22 z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 23 z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2006r.

Załącznik do zarządzenia nr 23/2006

Zarządzenie Nr 24 z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 25 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 25/2006

Zarządzenie Nr 26 z dnia 18 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 26/2006

Zarządzenie Nr 27 z dnia 6 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 27/2006

Zarządzenie Nr 28 z dnia 24 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 29 z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006

Załączniki do zarządzenia nr 29/2006

Zarządzenie Nr 30 z dnia 24 października 2006r. Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jaktorów w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów

Zarządzenie Nr 31 z dnia 27 października 2006r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 32 z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 32/2006

Zarządzenie Nr 33 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 33/2006

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 33/2006

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 33/2006

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 33/2006

Zarządzenie Nr 34 z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006

Załącznik do zarządzenia nr 34/2006

Zarządzenie Nr 35 z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 35/2006

Zarządzenie Nr 36 z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 36/2006

Zarządzenie Nr 37 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego przy opracowaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów.

Zarządzenie Nr 38 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 39/2006

Zarządzenie Nr 40 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Jaktorów.

Załącznik do zarządzenia nr 40/2006

Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006

Załącznik do zarządzenia nr 41/2006

Zarządzenie Nr 42 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 42/2006

Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 43/2006

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-11 11:05:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku