Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2005 r. strona główna 

2005 r.
 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Zarządzenie Nr 2 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załącznik do zarządzenia nr 2/2005

Zarządzenie Nr 3 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 10 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2004.

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 4/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 4/2005

Zarządzenie Nr 5 z dnia 15 marca 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005.

Zarządzenie Nr 6 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 7 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.3 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.4 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.5 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.6 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.7 do zarządzenia nr 7/2005

Zarządzenie Nr 8 z dnia 22 marca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 8/2005

Zarządzenie Nr 9 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkól i słuchaczy kolegiów.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Załącznik do zarządzenia nr 10/2005

Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przyznania pracownikom środków higieny osobistej

Zarządzenie Nr 12 z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 12/2005

Zarządzenie Nr 13 z dnia 6 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 13/2005

Zarządzenie Nr 14 z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załączniki do zarządzenia nr 14/2005

Zarządzenie Nr 15 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 15/2005

Zarządzenie Nr 16 z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 17 z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2005r

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 18/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 18/2005

Załącznik Nr.3 do zarządzenia nr 18/2005

Zarządzenie Nr 19 z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 19/2005

Zarządzenie Nr 20 z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 21 z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 24 z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych .

Zarządzenie Nr 25 z dnia 6 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załączniki do zarządzenia nr 25/2005

Zarządzenie Nr 26 z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 26/2005

Zarządzenie Nr 27 z dnia 19 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 28/2005

Zarządzenie Nr 29 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 29/2005

Zarządzenie Nr 30 z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3.

Zarządzenie Nr 31 z dnia 6 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 31/2005

Zarządzenie Nr 32 z dnia 14 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 32/2005

Zarządzenie Nr 33 z dnia 21 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 33/2005

Zarządzenie Nr 34 z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 34/2005

Zarządzenie Nr 35 z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 35/2005

Zarządzenie Nr 36 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.3 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.4 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.5 do zarządzenia nr 36/2005

Zarządzenie Nr 37 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 37/2005

Zarządzenie Nr 38 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39 z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Zarządzenie Nr 40 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 40/2005

Zarządzenie Nr 41 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 42 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 43 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 43/2005

Zarządzenie Nr 44 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załącznik do zarządzenia nr 44/2005

Zarządzenie Nr 45 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 45/2005

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-14 09:35:30, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku