Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2004 r. strona główna 

2004 r.
 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie dokonania autopoprawki do projektu budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Zarządzenie Nr 2 z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie dokonania autopoprawki do projektu budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Zarządzenie Nr 3 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Budach Zosinych

Zarządzenie Nr 4 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Zarządzenie Nr 5 z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 5/2004

Zarządzenie Nr 6 z dnia 8 marca 2004r.w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 7 z dnia 8 marca 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 7/2004

Zarządzenie Nr 8 z dnia 15 marca 2004rw sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2003

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8/2004

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 8/2004

Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 marca 2004r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 marca 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2004

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 10/2004

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 10/2004

Zarządzenie Nr 11 z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Jaktorów oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz kart

Zarządzenie Nr 12 z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 13/2004

Zarządzenie Nr 14 z dnia 12 maja 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 14/2004

Zarządzenie Nr 20 z dnia 29 czerwca 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Zarządzenie Nr 15 z dnia 17 maja 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 15/2004

Zarządzenie Nr 16 z dnia 21 maja 2004r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych .

Zarządzenie Nr 17 z dnia 9 czerwca 2004r.w sprawie powołania Komitetu Doradczego przy Wójcie Gminy Jaktorów ds. Renowacji Cmentarza Wojennego w Budach Zosinych

Zarządzenie Nr 18 z dnia 15 czerwca 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Zarządzenie Nr 19 z dnia 25 czerwca 2004 r.w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 21 z dnia 5 lipca 2004r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 22 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2004r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2004

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 22/2004

Zarządzenie Nr 23 z dnia 1 września 2004r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie .

Zarządzenie Nr 24 z dnia 2 września 2004r.w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Urzędu Gminy w Jaktorowie

Załącznik do zarządzenia nr 24/2004

Zarządzenie Nr 25 z dnia 9 września 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 25/2004

Zarządzenie Nr 26 z dnia 10 września 2004r.w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 27 z dnia 28 września 2004r.zmieniające zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2004r w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2004r.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 28 września 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 28/2004

Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów.

Zarządzenie Nr 30 z dnia 29 września 2004r. w sprawie postępowania z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 31/2004

Zarządzenie Nr 32 z dnia 12 października 2004r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków stałej komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33 z dnia 21 października 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 33/2004

Zarządzenie Nr 34 z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie powołania zespołu doradczego Wójta Gminy Jaktorów do spraw przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Kanalizacja Gminy Jaktorów”

Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 35/2004

Zarządzenie Nr 36 /2004 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005

Zarządzenie Nr 37 z dnia 17 listopada 2004r.w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie Nr 38 z dnia 26 listopada 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 38/2004

Zarządzenie Nr 39 z dnia 26 listopada 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 39/2004

Zarządzenie Nr 40 z dnia 26 listopada 2004r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Załącznik do zarządzenia nr 40/2004

Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 41/2004

Zarządzenie Nr 42 z dnia 17 grudnia 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004..

Załącznik do zarządzenia nr 42/2004

Zarządzenie Nr 43 z dnia 22 grudnia 2004r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie. Oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 44 z dnia 28 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do zarządzenia nr 44/2004

Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 45/2004

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-10 13:55:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku