Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
° Uchwalanie budżetu
° Sprawozdania z wykonania budżetu
° Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 

Sprawozdania z wykonania budżetu
 

Za 2019 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu I kwartał - 2019

Informacja z wykonania budżetu IV kwartal 2019

Informacja z wykonania budżetu III kwartal 2019

Informacja z wykonania budżetu II kwartal 2019

Informacja z wykonania budżetu I kwartal 2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 14:27:15 Informację zaktualizowano 2019-05-10 14:27:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Za 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu III kwartal 2018

Informacja z wykonania budżetu II kwartal 2018

Informacja z wykonania budżetu I kwartal 2018

Sprawozdania z wykonania budżetu IV kwartal - 2018

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018

Załączniki do Zarządzenia Nr 14/2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 09:55:11 Informację zaktualizowano 2019-04-26 09:56:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Za 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2017 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu IV kwartał - 2017

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017

Załączniki do Zarządzenia Nr 18/2018

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 15:04:42 Informację zaktualizowano 2017-07-27 15:04:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Za 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2016 r.

Sprawozdania z wykonania budżetu IV kwartał - 2016

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Załączniki do Zarządzenia Nr 14/2017

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2016 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenia na raty w 2016 r. - spadki i darowizny

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2015 r. - opłata śmieciowa

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-28 16:21:23 Informację zaktualizowano 2016-04-28 16:21:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
Za 2015 r.  

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2015r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2015r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2015r.

Informacja z wykonania budżetu za rok 2015

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015

Załączniki do Zarządzenia Nr 14/2016

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2015 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenia na raty w 2015 r. - spadki i darowizny

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2015 r. - opłata śmieciowa.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 10:13:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Za 2014 r.  

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2014r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2014r.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. - zarządzenie Nr 50/2014

Załączniki do zarządzenie Nr 50/2014

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2014r.

Informacja z wykonania budżetu za rok 2014

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Załączniki

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2014 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenia na raty w 2014 r. - spadki i darowizny

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 08:18:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Za 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2013r. - art.37 ust.1 uofp

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2013r. - art.37 ust.1 uofp

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. - Zarządzenie Nr 54/2013

Załączniki do zarządzenie Nr 54/2013

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2013r. - art.37 ust.1 uofp

Informacja z wykonania budżetu za rok 2013 - art.37 ust.1 uofp

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2013 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenia na raty w 2013 r. - spadki i darowizny

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

Załączniki do zarządzenie Nr 24/2014

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 09:13:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Za 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012r. - art.37 ust.1 uofp

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2012r. - art.37 ust.1 uofp

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012r. - Zarządzenie Nr 45/2012

Załączniki do Zarządzenia Nr 45/2012

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2012r. - art.37 ust.1 uofp

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2012r. - art.37 ust.1 uofp

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2012 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenia na raty w 2012 r. - spadki i darowizny

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012

Załączniki do Zarządzenia Nr 18/2013

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 09:34:44 Informację zaktualizowano 2012-05-09 09:34:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Za 2011 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2011 r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2011 r.

Załączniki do informacji z wykonania budżetu za II kw. 2011 r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty I kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty II kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty w 2011 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty I kw. spadki i darowizny

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty II kw. spadki i darowizny

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenia na raty w 2011 r. - spadki i darowizny

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 marca 2012r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011

Załączniki do Zarządzenia Nr 17/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 13:13:57 Informację zaktualizowano 2012-05-09 09:34:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Za 2010r.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2010r.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2010r.

Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2010r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2010r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2010 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty I kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty II kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty 2010

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok

Bilans jednostki za 2010 rok

Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy, sprawozdanie łączne jednostek budżetowych)

Skonsolidowany bilans jednostki samoządu terytorialnego

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych)

Zarządzenie Nr 48 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2010r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2010r.

Załącznik do zarządzenia 48/2010

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2011r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010

Załącznik nr 1 do zarządzenia 14/2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia 14/2011

Załącznik nr 2 do zarządzenia 14/2011 -część opisowa

Załącznik nr 3 do zarządzenia 14/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-27 15:39:25 Informację zaktualizowano 2010-04-27 15:39:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Za 2009r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw. 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kw. 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2009 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty I kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty II kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty III kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty IV kw

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia 2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-29 12:54:41 Informację zaktualizowano 2009-04-29 12:54:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Za 2008r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw. 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kw. 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2008 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia I kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia II kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia III kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia IV kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia 2008

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 08:16:29 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:33:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Za 2007r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I kw. 2007

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I kw. 2007

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2007

Sprawozdanie z wykonania dochodów za II kw. 2007

Sprawozdanie z wykonania dochodów za III kw. 2007

Sprawozdanie z wykonania wydatków za III kw. 2007

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kw. 2007

Wykaz osób prawnych i fizycznych- umorzenia I kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych- umorzenia II kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych- umorzenia IV kw.

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia 2007

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 08:16:36 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:14:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Za 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kw. 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kw. 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kw. 2006 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kw. 2006 r

Zarządzenie Nr 6/2007 z dn. 20.03.2007 r.

Zarządzenie Nr 6/2007 - Zał. 1

Zarządzenie Nr 6/2007 - Zał. 1 - opis

Zarządzenie Nr 6/2007 - Zał. 2

Zarządzenie Nr 6/2007 - Zał. 2 - opis

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 08:16:43 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:15:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Za 2005r.

Zarządzenie Nr 10/2006

Objaśnienia

Załączniki

Wykaz osób prawnych i fizycznych - umorzenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 08:16:51 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:15:42, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Za 2004r.

Zarządzenie Nr 4/2005

Objaśnienia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 08:17:01 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:16:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Za 2003r.

Zarządzenie Nr 8/2004

Objaśnienia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 10:54:09 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:16:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku