Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
° Podatek od nieruchomości
° Podatek od środków transportowych
° Podatek rolny
° Podatek leśny
° Podatek akcyzowy
° Przeciętny dochód z pracy w indyw. gosp. rolnych
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Przeciętny dochód z pracy w indyw. gosp. rolnych strona główna 

Przeciętny dochód z pracy w indyw. gosp. rolnych
 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. : Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł. (opublikowane w: Monitor Polski z 2016 r. poz. 932)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 13:13:16 Informację zaktualizowano 2016-10-19 13:13:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. : Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-19 12:45:06 Informację zaktualizowano 2015-10-19 12:45:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. : Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-24 11:07:18 Informację zaktualizowano 2014-11-24 11:14:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 roku 2.431 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-26 12:10:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2011 r. 2713 zł."  
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 09:30:06 Informację zaktualizowano 2012-12-21 09:30:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił wynosił w 2010 r. 2.278 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 09:34:12 Informację zaktualizowano 2011-12-28 09:50:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2009 r. 1.908 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2008 r. 2.056 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z przeliczeniowego wynosił w 2007 r. 2.220 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z przeliczeniowego wynosił w 2006 r. 1.898 zł.


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z przeliczeniowego wynosił w 2005 r. 1.844 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 11:36:52 Informację zaktualizowano 2011-12-28 09:49:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku