Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
° Podatek od nieruchomości
° Podatek od środków transportowych
° Podatek rolny
° Podatek leśny
° Podatek akcyzowy
° Przeciętny dochód z pracy w indyw. gosp. rolnych
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Podatek od nieruchomości strona główna 

Podatek od nieruchomości
 

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2021 r


W roku podatkowym 2021 na terenie Gminy Jaktorów obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale nr XLVI/336/2017.

Uchwała Nr XLVI/336/2017

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-08 14:54:29, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2019 R.

OSOBY FIZYCZNE

  • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych | PDF |
  • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
  • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |
  • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników | PDF |

OSOBY PRAWNE

  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości | PDF |
  • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu | PDF |
  • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania | PDF |

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-22 08:58:51 Informację zaktualizowano 2020-01-07 16:18:22, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2020 r.


W roku podatkowym 2020 na terenie Gminy Jaktorów obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale nr XLVI/336/2017.


Uchwała Nr XLVI/336/2017

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 16:08:13 Informację zaktualizowano 2020-01-07 16:09:12, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2019 r.

W roku podatkowym 2019 na terenie Gminy Jaktorów obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone w uchwale nr XLVI/336/2017

Uchwała Nr XLVI/336/2017

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-20 15:15:09 Informację zaktualizowano 2018-12-21 09:13:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/336/2017

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

Załącznik do deklaracji oraz informacji

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 15:46:43 Informację zaktualizowano 2018-01-05 12:56:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/208/2016

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 14:42:23 Informację zaktualizowano 2016-12-09 14:42:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

STAWKI I ZWOLNIENIA w 2016 r.

Uchwała Nr XIV/92/2015

Uchwała Nr XV/100/2015

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-04 15:05:38 Informację zaktualizowano 2015-12-04 15:06:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
STAWKI I ZWOLNIENIA w 2015 r.

Uchwała Nr LXIV/345/2014

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-24 10:22:29 Informację zaktualizowano 2014-11-24 10:24:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
STAWKI I ZWOLNIENIA w 2014 r.

Uchwała Nr LII/266/2013

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-30 14:35:46 Informację zaktualizowano 2013-12-30 14:46:41, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
STAWKI I ZWOLNIENIA w 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/183/2012

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 09:31:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2012 r.

Uchwała Nr XIX/95/2011

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 08:50:23 Informację zaktualizowano 2011-12-30 14:16:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2011 r.

Uchwała II/11/2010 zmieniająca uchwałę Nr LV/329/2010

Uzasadnienie do uchwały II/11/2010

Uchwała Nr LV /329/2010

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 12:04:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2010R.

Uchwała Nr XL/247/2009

Uchwała zmieniająca Nr XLI/253/2009

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-18 11:15:55 Informację zaktualizowano 2009-12-18 11:16:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2009R.

Uchwała Nr XXIV/162/2008

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-29 10:27:28 Informację zaktualizowano 2008-12-29 10:27:46, wprowadzający: 12345678 12345678
 
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2008R.

Uchwała Nr XIII/86/07

Uchwała Nr XIV/90/07 zm. uchwałę Nr XIII/86/07

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 11:47:46 Informację zaktualizowano 2008-12-29 10:27:07, wprowadzający: 12345678 12345678
 
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2007R.

Uchwała Nr II/8/2006

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 11:51:04 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:29:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
STAWKI I ZWOLNIENIA W 2006R.

Uchwała Nr XLII/297/2005

Deklaracja - osoby prawne

Informacja - osoby fizyczne

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-27 12:03:12 Informację zaktualizowano 2008-08-01 14:30:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku