Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r
- 2009 r
- 2008 r
° Karty informacyjne
° Informacje o środowisku i jego ochronie
° Ocena jakości wody
° Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów
° Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
° Łowiectwo
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Obwieszczenia > 2008 r strona główna 

2008 r
 

ROŚ.7624-04/8/08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 czerwca 2008r.


ROŚ.7624-07/7/08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.07.2008r.


ROŚ.7624-06/06/08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 07.07.2008r.


ROŚ.7624-04/12/08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 29.07.2008r.


ROŚ.7624-07/9/08 - Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie ochrony środowiska z dnia 28.08.2008r.


ROŚ.7624-07/11/08 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.10.2008r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-03 09:58:46 Informację zaktualizowano 2008-10-08 10:33:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
wersja do druku