Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia
° Karty informacyjne
- A - Wnioski
- B - Decyzje i postanowienia
- C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
- D - Polityki, strategie lub programy
- E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- F - Prognozy oddziaływania na środowisko
- G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
- H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
- I - Inne dokumenty
° Informacje o środowisku i jego ochronie
° Ocena jakości wody
° Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów
° Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
° Łowiectwo
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Karty informacyjne > A - Wnioski strona główna 

A - Wnioski
 

2016

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:07:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

11/2016


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji folii z materiałów PS, PP, Pet na terenie działki nr 323/1 przy ulicy Fabrycznej, gm. Jaktorów

Treść wniosku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:15:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

8/2016


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie

Treść wniosku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:14:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

6/2016


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

Treść wniosku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:07:55 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:16:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2015

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 13:08:03 Informację zaktualizowano 2016-02-23 13:08:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce oznaczonej nr ewid. 80/3 we wsi Budy Michałowskie, gm. Jaktorów

Wniosek_Karta_15-2015.doc

Wniosek_Karta_14-2015

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 13:08:48 Informację zaktualizowano 2016-02-23 13:16:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybuto

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Etap II – Przebudowa i rozbudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie Gminy Jaktoró

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o nr ewid. 406 położonej przy ulicy Kościuszki we wsi Międzyborów, gm. Jaktorów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbiorze i składowaniu odpadów na działce oznaczonej nr ewid. 307/1 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 13:52:33 Informację zaktualizowano 2016-02-23 13:07:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2014

Wniosek o wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ul. Gen. Skokowskiego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 10:02:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:24:56 Informację zaktualizowano 2010-08-05 13:25:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie kompleksu biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 327/2 położonej we wsi Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:23:29 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:11:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowa 1,76 km ulicy Parkowej w Jaktorowie” polegającego na przebudowie nawierzchni ulicy Parkowej począwszy od ulicy Pomorsk

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-26 11:40:33 Informację zaktualizowano 2015-03-23 09:55:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2009

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w miejscowości Jaktorów w km 40 + 272 drogi wojewódzkiej nr 719

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Parkowej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Bieganów – Międzyborów Nr 150302W

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi gminnej Nr 150302W i 150303W Bieganów-Międzyborów o długości 2,46km

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 17:52:50 Informację zaktualizowano 2015-03-23 09:52:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Żyrardów na odcinku 39+830 do km 40+183.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : na przebudowie drogi powiatowej nr 1516 Stare Budy - Baranów i drogi powiatowej nr 1514 Jaktorów – Budy Zosine.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi powiatowej nr 4701 we wsi Międzyborów – Henryszew - Grądy - Oryszew na terenie gminy Jaktorów.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie” SGGW.

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jaktorów gm. Jaktorów w ul. Ułanów (dz. nr. ewid. 3)

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sade Budy gm. Jaktorów w ul. Królowej Marysieńki.

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Budy Grzybek gm. Jaktorów w ul.Nowiny i ul. Świderskiego.

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jaktorów – Kolonia gm. Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 09:27:12 Informację zaktualizowano 2015-03-23 09:52:49, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 A - Wnioski .  B - Decyzje i postanowienia .  C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów .  D - Polityki, strategie lub programy .  E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .  F - Prognozy oddziaływania na środowisko .  G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska .  H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia .  I - Inne dokumenty . 
wersja do druku