Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia
° Karty informacyjne
- A - Wnioski
- B - Decyzje i postanowienia
- C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
- D - Polityki, strategie lub programy
- E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- F - Prognozy oddziaływania na środowisko
- G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
- H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
- I - Inne dokumenty
° Informacje o środowisku i jego ochronie
° Ocena jakości wody
° Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów
° Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
° Łowiectwo
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Karty informacyjne > B - Decyzje i postanowienia strona główna 

B - Decyzje i postanowienia
 

2016

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 13:27:25 Informację zaktualizowano 2016-02-23 13:27:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

15/2016

Decyzja odmawiająca zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250kg/h na terenie działki nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:38:19 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:40:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

14/2016

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na produkcji folii z materiałów PS, PP, Pet na terenie działki nr 323/1 przy Fabrycznej, gm. Jaktorów


Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:25:55 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:26:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

13/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie


Treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:41:17 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:42:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

12/2016

Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie


Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:27:15 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:27:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

10/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów


Treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:43:21 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:44:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

9/2016

Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów


Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:28:19 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:28:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

4/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybutor) na działce oznaczonej nr ewid. 324/7 we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

Treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:46:17 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:47:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2/2016

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. JaktorówTreść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:29:16 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:29:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

1/2016

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 80/3 we wsi Budy Michałowskie, gm. Jaktorów


Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:31:15 Informację zaktualizowano 2017-03-02 15:31:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2015

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 14:00:16 Informację zaktualizowano 2017-03-08 14:00:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

18/2015


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 14:01:07 Informację zaktualizowano 2017-03-08 14:02:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Decyzje

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach oznaczonych nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ulicy Gen. Skokowskiego we wsi Jaktorów,

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ul.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 14:01:14 Informację zaktualizowano 2017-03-08 14:00:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na „Etap II – Przebudowa i rozbudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie Gminy Jaktorów”.

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na odbiorze i składowaniu odpadów na działce nr ewid. 307/1 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 14:04:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

16/2015


Postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów
Treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 13:34:53 Informację zaktualizowano 2017-03-08 14:02:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Postanowienia

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (j

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „Etap II – Przebudowa i rozbudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na tere

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o nr ewid. 406 położonej przy ulicy Kościuszki we wsi Międzyborów, gm. Jakt

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 14:02:17 Informację zaktualizowano 2017-03-08 13:41:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2014

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 10:29:01 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:29:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
Decyzje 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 10:30:02 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:30:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
Postanowienia 

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowo

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 10:31:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:26:28 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:26:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie kompleksu biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 327/2

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:27:03 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:28:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-30 11:51:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Decyzje 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie mostu w miejscowości Jaktorów w km 40 + 272 drogi wojewódzkiej nr 719 Grodzisk Maz. – Żyrardów wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu na

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej – ul. Parkowej w Jaktorowie wraz z infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Bieganów-Międzyborów Nr 150302W obejmującej budowę dwóch parkingów samochodowych przy drogach gminnych ul. Kopernika i ul. Staszica

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-30 11:51:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 150302W i 150303W Bieganów-Międzyborów o długości 2,46km

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-26 11:32:19 Informację zaktualizowano 2009-08-26 11:38:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
Postanowienia 
 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-18 12:53:36 Informację zaktualizowano 2009-08-27 14:16:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 150302W i 150303W Bieganów-Międzyborów o długości 2,46km

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-27 14:16:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

2008

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 09:51:36 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:26:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
Postanowienia 

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Żyrardów na odcinku 39+830 do km 40+183.

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1516 Stare Budy - Baranów i drogi powiatowej nr 1514 Jaktorów – Budy Zosine.

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4701 we wsi Międzyborów – Henryszew - Grądy - Oryszew na terenie gminy Jaktorów.

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie”.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 09:53:36 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:25:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
Decyzje 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Żyrardów na odcinku 39+830 do km 40+183.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1516 Stare Budy - Baranów i drogi powiatowej nr 1514 Jaktorów – Budy Zosine.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4701 we wsi Międzyborów – Henryszew - Grądy - Oryszew na terenie gminy Jaktorów.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie” SGGW.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 09:53:14 Informację zaktualizowano 2015-03-23 10:25:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 10:29:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-02 15:31:11, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 A - Wnioski .  B - Decyzje i postanowienia .  C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów .  D - Polityki, strategie lub programy .  E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .  F - Prognozy oddziaływania na środowisko .  G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska .  H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia .  I - Inne dokumenty . 
wersja do druku