Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia
° Karty informacyjne
- A - Wnioski
- B - Decyzje i postanowienia
- C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
- D - Polityki, strategie lub programy
- E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- F - Prognozy oddziaływania na środowisko
- G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
- H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
- I - Inne dokumenty
° Informacje o środowisku i jego ochronie
° Ocena jakości wody
° Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów
° Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
° Łowiectwo
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Karty informacyjne > E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko strona główna 

E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 

2016

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 13:23:49 Informację zaktualizowano 2016-02-23 13:24:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

7/2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Treść raportu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 09:52:20 Informację zaktualizowano 2017-03-03 09:52:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

5/2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Treść raportu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 17:25:16 Informację zaktualizowano 2017-03-03 09:50:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

3/2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść raportu

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-23 13:20:49 Informację zaktualizowano 2017-03-03 09:49:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2015

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 14:07:41 Informację zaktualizowano 2015-10-07 14:08:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

17/2015


Raport o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść raportu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 13:29:18 Informację zaktualizowano 2017-03-08 13:30:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybutor), na działce oznaczonej n

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 14:08:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ulicy Gen. Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 14:27:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:28:10 Informację zaktualizowano 2010-08-05 13:28:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze inwestycji polegającej na: budowie kompleksu biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 327/2 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 13:28:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

2008

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 10:18:19 Informację zaktualizowano 2015-10-07 14:07:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze inwestycji polegającej na modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie” SGGW.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 10:15:26 Informację zaktualizowano 2015-10-07 14:07:14, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 A - Wnioski .  B - Decyzje i postanowienia .  C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów .  D - Polityki, strategie lub programy .  E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .  F - Prognozy oddziaływania na środowisko .  G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska .  H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia .  I - Inne dokumenty . 
wersja do druku