Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2009 r. strona główna 

2009 r.
 

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2009 rokuw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.w roku 2009.

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2009r. w sprawie zmiany funkcji w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2009r podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2009rw sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2008r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2009rw sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 mają 2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 maja w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 maja 2009r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 czerwca 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie.

Załączniki

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w Urzędzie Gminy w Jaktorowie służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2009r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Jaktorów w okresie I półrocza 2009 roku

Załączniki

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie w okresie I półrocza 2009 roku

Załącznik

Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-05 17:17:59, wprowadzający: 12345678 12345678
 

Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 września 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 10:11:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-06 09:09:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 października 2009r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2009-10-27 15:34:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załącznik

Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Jaktorów Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia (II stopnia) zarządzi organ kierujący akcją ratunkow

Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

Załącznik nr 1 - projekt uchwały

Załącznik nr 2 - projekt budżetu

Załącznik nr 3 - uzasadnienie budżetu

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 14:59:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 15:30:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku