Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
° Uchwalanie budżetu
° Sprawozdania z wykonania budżetu
° Opinie RIO
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Opinie RIO strona główna 

Opinie RIO
 

UCHWAŁA Nr Wa.447.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2021- 2031

Treść pisma

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-11 13:44:15 Informację zaktualizowano 2020-12-11 13:55:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UCHWAŁA Nr Wa.448.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Treść pisma

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-11 13:52:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr WA.95.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-13 12:16:23 Informację zaktualizowano 2020-02-13 12:20:01, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Uchwała Nr WA.442.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 12:08:08 Informację zaktualizowano 2019-12-17 13:27:39, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

Uchwała Nr WA.441.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakorów na lata 2020-2031.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-17 12:08:03 Informację zaktualizowano 2019-12-17 13:27:29, wprowadzający: Maciej Kowalski
 

 


Uchwała Nr PŁ.229.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-02 14:35:55 Informację zaktualizowano 2019-10-02 14:36:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr PŁ.228.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Jaktorów o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 09:33:51 Informację zaktualizowano 2019-06-18 10:50:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.399.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019 rok.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 12:27:08 Informację zaktualizowano 2019-05-10 12:28:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr Pł.47.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 12:23:35 Informację zaktualizowano 2019-05-10 12:29:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.145.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-02 17:46:30 Informację zaktualizowano 2019-05-02 17:46:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr PŁ.46.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-29 09:45:24 Informację zaktualizowano 2019-01-29 09:48:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr PŁ.398.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-14 11:35:23 Informację zaktualizowano 2018-12-14 11:37:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.153.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-27 12:23:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.19.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.18.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-16 09:59:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.352.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok.

Uchwała Nr Pł.351.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakt

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-05 10:05:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Uchwała Nr Pł.335.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Jaktorów o łącznej wartości nominalnej 8.000.000.00 zł

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 14:59:29 Informację zaktualizowano 2017-11-02 15:00:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.267.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-04 14:59:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.144.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 12:54:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.53.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.52.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 11:14:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.235.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-05 11:07:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.215.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W

Uchwała Nr Pł.116.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-17 11:25:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.153.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 14:34:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.405.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2016 rok.

Uchwała Nr Pł.404.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktor

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-21 12:28:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.277.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2015r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-11 11:49:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.211.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy w Jaktorowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gm.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 08:44:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr Pł.155.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 12:58:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.26.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.25.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 14:57:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.453.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.

Uchwała Nr Pł.452.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktor

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 12:18:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.281.2014 kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 sierpnia 2014r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2014 roku.

Uchwala Nr Pł.162.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 16:08:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.51.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.50.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-05 12:53:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr Pł.381.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 rok.

Uchwała Nr Pł. 380/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakt

Uchwała Nr Pł.196.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisje; Rewizyjną Rady Gminy w Jaktorowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gm

Uchwala Nr Pł.l48.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia l7 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr Pł.26.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 16:00:15 Informację zaktualizowano 2015-05-14 16:07:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.447.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr Pł.446.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finan

Uchwała Nr Pł.302.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2012r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr Pł.219.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwala Nr Pł.128.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii a przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 15:53:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pł.37.12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.38.12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:29:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr Pl.441.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2012 rok.

Uchwała Nr Pl.440.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2011 roku w spranie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozie finanso

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-28 11:39:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr 321/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 15:50:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr 260/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizycjną Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi

Uchwała nr 165/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-28 14:30:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr 92/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Jaktorów o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 14:50:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr 6/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr 5/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała Nr 433/P/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała Nr 432/P/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 14:14:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
 Uchwała nr 73/P/2010/ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 roku. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2010-04-30 09:04:33 Informację zaktualizowano 2010-04-30 09:08:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Uchwała Nr 315/P/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 17:33:05 Informację zaktualizowano 2010-04-30 08:58:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-08 15:46:20 Informację zaktualizowano 2010-04-30 08:58:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr 305/2007/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o prognozie łąc

Uchwała Nr 282/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o prognozie łąc

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 11:54:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku