Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2010 r. strona główna 

2010 r.
 

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załącznik

Zarządzenie Nr 2 / 2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 09:19:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11.01.2010r. w sprawie: Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. eur

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-09 15:32:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 stycznia 2010 r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2010.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-18 08:28:44, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaktorów regulaminu udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-05 14:51:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lutego 2010 r w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2010 r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2010 r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej rok 2010.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 14:09:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 11 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2010r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2009r.

Załączniki

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 14 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 09:41:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-04 08:49:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 12:10:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 08:32:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-14 16:40:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-07 16:55:11 Informację zaktualizowano 2010-07-08 12:09:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 12:09:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie ul. Warszawska 88, 96-313 Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-14 17:42:07 Informację zaktualizowano 2010-07-08 11:24:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 32 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 30/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 38 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 11:34:07 Informację zaktualizowano 2010-08-04 14:12:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-04 14:12:15 Informację zaktualizowano 2010-08-05 11:54:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Jaktorów dnia 19 lipca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-04 14:11:17 Informację zaktualizowano 2010-08-05 11:51:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 44 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 11:48:03 Informację zaktualizowano 2010-08-05 11:51:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2010r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2010r.

Załączniki

Zarządzenie Nr 49 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 51/ 2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2010r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 55 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.

Zarządzenie nr 58/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2010 r.w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-13 16:00:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów.

Zarządzenie nr 68/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i planu kont budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urząd Gminy Jaktorów.

Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 10:13:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 73 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 75 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2010r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 78 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 15:24:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-24 11:07:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku