Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010 r. strona główna 

2010 r.
 

Uchwała Nr XLIII/ 270 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-03 11:25:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała nr XLVI/271/10 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: uchwalenia wysokości diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała nr XLIV/272/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała nr XLIV/273/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaktorów – Kolonia, Gmina Jaktorów

Załącznik

Uchwała nr XLIV/274/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała nr XLIV/276/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/277/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drogom

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/278/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/279/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drogom

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/280/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu

Uchwała Nr XLIV/281/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaktorów na 2010 rok.

Uchwała Nr XLIV/282/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr XLIV/283/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie; trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jaktorów przez

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XLIV/285/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaktorów-Kolonia.

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/286/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/287/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLV/288/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Uchwała Nr XLV/289/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 09:06:09, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010 w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścic

Uchwała Nr XLVI/292/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2009.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-05 08:19:58, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLVII /293/ 2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/164/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 listopada 2008 roku dotyczącej upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakt

Uchwała Nr XLVII /294/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Uchwała Nr XLVII /295/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XLVII /296/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XLVII /297/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej

Uchwała Nr XLVII /298/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLVII /299/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XLVII /300/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie

Uchwała Nr XLVII/ 301 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XLVII /302/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLVII /303/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII /304/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Spółka z o.o.

Uchwała Nr XLVIII /305/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII /306/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie obciążenia nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-08 11:12:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr XLIX/ 307 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-26 16:41:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr L /308/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr L /309/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr L /310/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr L /311/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr L /312/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 11:58:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LI/313/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-19 14:26:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LI / 314 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr LI /315 /2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia18 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 09:16:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LII /316/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-10 11:56:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIII /317/2010 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 23 września 2010r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Grodziskim na wykonanie zadań Powiatu polegających na realizacji inwestycji na drodze powiatowej.

Załącznik

Uchwała Nr LIII /318/2010 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 23 września 2010r w sprawie: wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób.

Uchwała Nr LIII/319/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2010r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK ”Żyrardów” Spółka z o.o.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-14 13:50:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIII /320/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr LIV /321/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów - Maruna – Makówka

Uchwała Nr LIV /322/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 r.

Załącznik

Uchwała Nr LIV /323/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIV /324/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIV /325/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIV /326/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r w sprawie zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Uchwała Nr LIV /327/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr LIV /328/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010 roku z mieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 12:32:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała NR LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała NR LV/330/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr LV/331/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała NR LV/332/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 oraz inkasa tego podatku.

Uchwała Nr LV /333/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 11:49:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 08:46:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

VI kadencja Rady Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 08:47:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 08:47:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 27 grudnia 2010r. W sprawie: gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2010-2015.

Załącznik

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Jaktorów Z dnia 27 grudnia 2010 W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie.

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010. w sprawie powierzenia zadań publicznych Miastu Żyrardów w zakresie objęcia nauką religii protestanckiej uczniów z terenu Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/329/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień oraz inkasa podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wysokości dopłat do ceny 1 m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie”

Uchwała Nr II/14/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożyt

Uchwała Nr II/15/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-03 16:16:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr II/16/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Uchwała Nr II/17/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr II/18/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku

Załączniki

Załącznik - uzasadnbienie budżetu

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-18 09:51:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr II/19/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2011 - 2022

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:06:50, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku