Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2011 r. strona główna 

2011 r.
 

Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-28 09:35:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 7.02.2011 - GP.7328/K-76/11

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-11 10:03:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 7.02.2011 - GP.7328/K-103/11

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-15 08:10:26 Informację zaktualizowano 2011-02-23 15:46:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Ogłoszenie z dnia 23.02.2011r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: ul. Kukuczki, ul. Alpejska, ul. Cicha.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-23 15:46:52 Informację zaktualizowano 2011-03-30 13:07:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Otwarte konsultacje z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Zarządzenie 10/2011

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-08 20:54:16 Informację zaktualizowano 2011-03-30 13:08:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 08:36:58 Informację zaktualizowano 2011-03-30 13:07:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 4.03.2011 - GP.6721.51.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 09:29:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 2.03.2011 - GP.6733.1.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 10:15:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 2.03.2011 - GP.6733.2.2011

Obwieszczenie z dn. 2.03.2011 - GP.6733.3.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 11:49:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja z dn. 16.03.2011 - GP.6733.1.2011

Decyzja z dn. 16.03.2011 - GP.6733.2.2011

Decyzja z dn. 2.02.2011 - GP.7331/151/10/11

Decyzja z dn. 9.03.2011 - GP.7331/5/11

Decyzja z dn. 21.02.2011 - GP.7331/168/10/11

Decyzja z dn. 28.02.2011 - GP.7331/173/10/11

Postanowienie do decyzji z dn. 28.02.2011 - GP.7331/173/10/11

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-24 11:08:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja z dn. 5.05.2011 - GP.7331/194/11

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 12:08:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 11.04.2011 - GP.6733.4.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-18 14:06:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 9.05.2011 - GP.6733.6.2011

Obwieszczenie z dn. 18.05.2011 - GP.6733.7.2011

Obwieszczenie z dn. 9.05.2011 - GP.6733.9.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-20 09:26:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 23.05.2011 - GP.6733.8.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-26 12:34:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 16.05.2011 - GP.6733.5.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 10:08:31, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 1.06.2011 - GP.6733.3.2011

Obwieszczenie z dn. 1.06.2011 - GP.6733.4.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-10 12:55:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 14.06.2011 - GP.6733.6.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 12:12:51, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dn. 13.06.2011 - GP.6733.10.2011

Obwieszczenie z dn. 13.06.2011 - GP.6733.11.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-16 14:23:55, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja z dn. 15.06.2011 - GP.6733.8.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 13:58:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja z dn. 27.06.2011 - GP.6733.7.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-29 12:47:47 Informację zaktualizowano 2011-09-30 11:22:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 16.05.2011 - GP.6721.24.2010

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-11 09:37:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 13:35:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 8.07.2011 - GP.6733.13.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 17:32:25 Informację zaktualizowano 2011-08-22 13:36:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 8.08.2011 - GP.6733.12.2011

Obwieszczenie z dn. 8.08.2011 - GP.6733.15.2011

Obwieszczenie z dn. 8.08.2011 - GP.6733.17.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 13:36:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja z dn. 1.09.2011 - GP.6733.12.2011

Obwieszczenie z dn. 1.09.2011 - GP.6733.20.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-09 13:41:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 12.09.2011 - GP.6733.21.2011

Obwieszczenie z dn. 12.09.2011 - GP.6733.22.2011

Obwieszczenie z dn. 12.09.2011 - GP.6733.23.2011

Obwieszczenie z dn. 26.09.2011 - GP.6733.24.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-30 11:16:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 26.09.2011 - GP.6733.14.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 10:06:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 18.11.2011 - GP.6733.18.2011

Obwieszczenie z dn. 18.11.2011 - GP.6733.27.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 16:35:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 7.11.2011 - GP.6733.26.2011

Obwieszczenie z dn. 4.11.2011 - GP.6733.28.2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-14 12:28:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 28.12.2011r. - WIŚ-II.747.1.324.2011.BG1

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-30 09:46:37 Informację zaktualizowano 2011-12-30 09:59:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku