Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2011 r strona główna 

2011 r
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.31.2011


Konserwacja stacji uzdatniania wody w m. Bieganów i w m. Kozery Nowe obsługujące Gminę Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-29 15:16:16 Informację zaktualizowano 2011-12-29 15:32:47, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.30.2011


Konserwacja stacji uzdatniania wody m. Bieganów i w m. Kozery Nowe na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 15:56:37 Informację zaktualizowano 2011-12-20 14:38:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.2.2011


Przygotowanie oraz dostarczenie obiadów dla uczniów przedszkola w roku 2012.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-30 12:59:56 Informację zaktualizowano 2011-11-30 13:00:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.2011


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie w latach 2012-2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-28 15:44:37 Informację zaktualizowano 2011-11-28 15:46:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.28.2011


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-25 15:03:44 Informację zaktualizowano 2011-11-25 15:04:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-2/2011


Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02. 01.2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w dniach nauki szkolnej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 15:55:23 Informację zaktualizowano 2011-11-24 15:56:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.27.2011


Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2012.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 15:49:08 Informację zaktualizowano 2011-11-24 15:50:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UWAGA W ZWIĄZKU Z AWARIĄ STRONY bip.jaktorow.pl ZAMIESZCZAMY PRZETARG KTÓRY PIERWOTNIE ZOSTAŁ OPULIKOWANY 18.11.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.26.2011


Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 11:06:43 Informację zaktualizowano 2011-11-24 11:08:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UWAGA W ZWIĄZKU Z AWARIĄ STRONY bip.jaktorow.pl ZAMIESZCZAMY PRZETARG KTÓRY PIERWOTNIE ZOSTAŁ OPULIKOWANY 18.11.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-1/2011


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 10:57:53 Informację zaktualizowano 2011-11-24 11:02:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UWAGA W ZWIĄZKU Z AWARIĄ STRONY bip.jaktorow.pl ZAMIESZCZAMY PRZETARG KTÓRY PIERWOTNIE ZOSTAŁ OPULIKOWANY 17.11.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.25.2011


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 10:52:47 Informację zaktualizowano 2011-11-24 10:54:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UWAGA W ZWIĄZKU Z AWARIĄ STRONY bip.jaktorow.pl ZAMIESZCZAMY PRZETARG KTÓRY PIERWOTNIE ZOSTAŁ OPULIKOWANY 16.11.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.24.2011


Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-24 09:46:41 Informację zaktualizowano 2011-11-24 10:54:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.18.2011


 


Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine od ul. Armii Krajowej ( droga powiatowa nr 1514W ) do drogi gminnej ul. Żołnierzy Grupy Kampinos ( od 0 + 000 do km 1 + 405 )

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Mapa

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 17:39:12 Informację zaktualizowano 2011-07-27 17:56:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.17.2011


Wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatora.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 5 – Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia który posiada wykonawca

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 18:34:37 Informację zaktualizowano 2011-07-21 15:21:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.16.2011


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej  na terenie Gminy Jaktorów w 2011 roku.

Ogłoszenie o zmianie 2 ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 5 - Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia który posiada wykonawca

Przedmiar robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Kosztorys ofertowy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 16:37:12 Informację zaktualizowano 2011-07-18 16:38:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Modyfikacja siwz dot. ogłoszenia o zamówieniu - ID.271.15.2011 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodatkowa specyfikacja techniczna

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-27 17:11:58 Informację zaktualizowano 2011-06-27 17:15:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID.271.15.2011


Przebudowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 1

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 2

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 3

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 4

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 5

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 6

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 7

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 8

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 9

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 10

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 11

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 12

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 13

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 14

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 15

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 16

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 17

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 18

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 19

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 20

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 21

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 22

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 23

Załącznik nr 10 do siwz - zadanie 24

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-13 17:52:09 Informację zaktualizowano 2011-06-27 17:13:11, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Modyfikacja siwz dot. ogłoszenia o zamówieniu - ID 3410 - 12/11 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Modyfikacja siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 13:22:50 Informację zaktualizowano 2011-05-27 13:23:13, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Modyfikacja siwz dot. ogłoszenia o zamówieniu - ID 3410 - 12/11 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja siwz

Zmodyfikowana Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robót 1 – 23 (zip 153 KB)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 15:18:15 Informację zaktualizowano 2011-05-27 13:22:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 12/11


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9

Zadanie 10

Zadanie 11

Zadanie 12

Zadanie 13

Zadanie 14

Zadanie 15

Zadanie 16

Zadanie 17

Zadanie 18

Zadanie 19

Zadanie 20

Zadanie 21

Zadanie 22

Zadanie 23

Zadanie 24

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-17 15:15:15 Informację zaktualizowano 2011-05-17 15:16:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 9/11


Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-15 14:39:55 Informację zaktualizowano 2011-04-15 14:41:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 8/11


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów w 2011 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kosztorys

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-07 15:21:57 Informację zaktualizowano 2011-04-07 15:24:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 6/11


Przebudowa ulicy Fabrycznej w m. Jaktorów w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/3

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 17:37:24 Informację zaktualizowano 2011-03-22 15:55:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 5/11


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i zatokami parkingowymi.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 15:36:56 Informację zaktualizowano 2011-03-22 15:55:57, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 3/11


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i zatokami parkingowymi.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-18 22:33:21 Informację zaktualizowano 2011-03-22 15:56:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ID 3410 - 2/11


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Jaktorów w 2011 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-26 13:20:29 Informację zaktualizowano 2011-01-26 13:22:35, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku