Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Unieważnienie przetargu > 2011 r strona główna 

2011 r
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.30.2011


Konserwacja stacji uzdatniania wody m. Bieganów i w m. Kozery Nowe na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-27 15:31:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.25.2011


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-25 13:56:09 Informację zaktualizowano 2011-11-25 14:02:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Unieważnienie zamówienia - ID. 3410-12/2011


„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów”

Ogłoszenie ID. 3410-12/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 15:23:56 Informację zaktualizowano 2011-06-06 15:31:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
Unieważnienie zamówienia - ID 3410-3/2011

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i zatokami parkingowymi.

Ogłoszenie ID. 3410-3/2011

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 16:11:35 Informację zaktualizowano 2011-03-15 16:12:28, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku