Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych strona główna 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Zarządzenie Nr 94/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Ogłoszenie wyników konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-06 15:27:02, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi i innymi programami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-23 12:22:53, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-07 14:54:17, wprowadzający: Sylwia Kwas
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Informacja o wynikach konkursu

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 16:14:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 15:30:01 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:03:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-23 18:16:39 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:03:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 18:46:38 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:04:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-14 11:37:53 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:04:42, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 11:39:05 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:05:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2019 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-16 12:43:27 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:05:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-15 14:30:46 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:05:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2018 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-11 12:24:35 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:06:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-21 12:34:12 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:06:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-13 08:58:33 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:06:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 13:49:05 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:07:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-30 14:43:45 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:07:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wzór oferty

Harmonogram zajęć

Plan startów w zawodach i rozgrywkach

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-11 15:48:49 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:07:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 11:13:36 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 10:51:26 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2016 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-02 13:58:34 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2016 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:18:15 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:08:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:06:37 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:09:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2015 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 16:50:37 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:09:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-16 12:02:46 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:09:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-07 15:05:29 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:10:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-11 13:02:39 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:10:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 14:16:52 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:10:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 10:35:51 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:11:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

Wzór oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 17:26:12 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:11:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 17:10:46 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:12:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 12:43:02 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:12:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 13:27:17 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:12:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 13:59:47 Informację zaktualizowano 2021-01-04 16:13:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

Wzór oferty

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-30 14:42:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku