Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2012 r. strona główna 

2012 r.
 

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2012r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2012r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2012.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 12:37:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 16:04:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalonych i zapisanych jako plan pracy na rok 2012

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Załącznik

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2012r w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2012r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-08 09:08:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 marca 2012r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 11:37:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów na rok szkolny 2012/2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 kwietnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-08 12:15:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-29 13:09:55, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 09:36:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego przez gminę Jaktorów

Zał. nr 1 do zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012r. - Zakres czynności członków Zespołu w celu realizacji projektu.

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012r. - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”.

Zał. do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów” -

Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012r. - Skład Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru grupy Beneficjentów do uczestnictwa w projekcie.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 12:56:49 Informację zaktualizowano 2012-08-01 09:43:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 36A/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2012r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2012r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lipca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lipca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lipca 2012r w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2012r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-01 09:43:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów ” realizowanego przez gminę Jaktorów

Załącznik

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-07 15:21:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2012r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządo

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 08:54:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 11:59:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na stanowiska

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-13 10:51:24 Informację zaktualizowano 2012-09-10 12:04:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 


Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-12 14:58:13 Informację zaktualizowano 2013-04-24 08:22:29, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaktorowie

Załącznik

Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 03 września 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie nr 57/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie przyjecia zasad (polityki) rachunkowości i planu kont w Urzędzie Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 12:00:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 września 2012r w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 25 września 2012r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 08:53:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolont

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 14:41:16, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2012 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2022.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:32:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 istopada 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 10:54:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 17:05:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 


Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 95/ 2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 97/ 2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaktorowie

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 13:09:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku