Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2012 r strona główna 

2012 r
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.10.2012


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 15:16:55 Informację zaktualizowano 2012-12-10 15:19:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.10.2012


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 14:22:20 Informację zaktualizowano 2012-12-10 15:14:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.33.2012


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmodyfikowany załączniki do siwz nr 1, 4, 5, 6

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:43:29 Informację zaktualizowano 2012-12-03 17:05:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-2/2012


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-27 12:22:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - GOPS 3410-1/2012


Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w dniach nauki szkolnej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-23 12:50:18 Informację zaktualizowano 2012-11-27 12:21:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.32.2012


Dostawa sprzętu sportowego do nowopowstałej Hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:29:03 Informację zaktualizowano 2012-11-21 15:36:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.31.2012


Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2013


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-21 15:07:19 Informację zaktualizowano 2012-11-21 15:14:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.30.2012


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2013


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 14:23:35 Informację zaktualizowano 2012-11-16 14:25:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.29.2012


Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Jaktorów.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-15 15:02:12 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:13:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
OGŁOSZENIE ID.041.2.2.2011/2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie materiałów promocyjnych”


„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 17:34:26 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:19:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
OGŁOSZENIE ID.041.2.1.2011/2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pod nazwą:

„Zorganizowanie konferencji rozpoczynającej w ramach promocji projektu”

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 17:24:03 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:19:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.28.2012


Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-12 16:59:46 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:14:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2012


Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 11:19:39 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:14:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2012


Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 14:50:24 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:14:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.23.2012


Dostawa 1 szt. Lekkiego Samochodu Wsparcia działań Ratowniczo Gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 13:07:54 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:15:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2012


Dostawa i montaż mebli do nowopowstałej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-06 15:42:11 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:15:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.21.2012


„Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, RTV oraz urządzeń AGD do nowopowstałego Przedszkola, Hali sportowej i Biblioteki przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-31 13:28:08 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:15:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2012


„Dostawa i montaż mebli do nowopowstałego Przedszkola i Biblioteki przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-30 15:57:38 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:15:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2012


Dostawa 1 szt. samochodu ciężarowego na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-28 15:35:53 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:15:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.18.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów


Spakowany załącznik nr 9 można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 6. Następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1-8, 10, 11

Załącznik nr 9 1/6

Załącznik nr 9 2/6

Załącznik nr 9 3/6

Załącznik nr 9 4/6

Załącznik nr 9 5/6

Załącznik nr 9 6/6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 13:37:13 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:15:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.


Spakowany siwz wraz z załącznikami można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 6, a następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/6

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-02 15:28:49 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:16:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2012


Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej nowopowstałego Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-02 14:33:58 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:16:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2012


Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine, Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-28 15:22:59 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:16:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.11.2012


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów , z uzgodnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, wraz uzyskaniem Decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-27 16:13:03 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:16:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.10.2012  


”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 13:46:06 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:16:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2012


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Jaktorów i miasta Żyrardów.


Spakowany siwz wraz z załącznikami można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 16 a następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 4/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 5/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 6/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 7/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 8/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 9/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 10/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami11/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 12/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 13/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 14/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 15/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 16/16

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 12:39:10 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:16:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2012


Część I zamówienia: ”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.


Część II zamówienia: ”Wykonanie sieci teleinformatycznej (strukturalnej), systemu zabezpieczenia alarmowego, systemu telewizji dozorowej CCTV oraz instalacji zbiorczej telewizyjnej w hali sportowej, w bibliotece, w przedszkolu oraz w łączniku hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 7 do siwz- Wykonanie sieci teleinformatycznej

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz -załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 14:45:50 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:17:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.7.2012


Dostawa 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Gminy Jaktorów z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu 2 szt. samochodów używanych będących własnością Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-24 15:43:37 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:17:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.6.2012


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Jaktorów i miasta Żyrardów.


Spakowany siwz wraz z załącznikami można otworzyć przy pomocy programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki od 1 do 16 a następnie rozpakować pierwszą z nich (filmik instruktażowy).Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 4/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 6/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 7/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 8/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 9/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15/16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16/16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-17 19:51:02 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:17:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.5.2012


Wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą operatora.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-04 10:11:23 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:17:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2012


Dostawa 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Gminy Jaktorów z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu 2 szt. samochodów używanych będących własnością Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-28 15:24:04 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:17:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.3.2012


Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Kosztorys ofertowy

Przedmiar

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 16:52:27 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:17:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2012


Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-08 15:29:04 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:18:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2012


Konserwacja stacji uzdatniania wody w m. Bieganów i w m. Kozery Nowe obsługujące Gminę Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-11 15:26:01 Informację zaktualizowano 2012-11-15 15:18:12, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku