Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Wyniki przetargu > 2012 r strona główna 

2012 r
 

ID.271.1.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Konserwacja stacji uzdatniania wody w m. Bieganów i w m. Kozery Nowe obsługujące Gminę Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-20 10:02:03 Informację zaktualizowano 2012-01-20 10:03:59, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.2.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Wykonywanie
robót związanych z utrzymaniem i konserwacją dróg o nawierzchni gruntowej na
terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-01 13:38:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.3.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-09 13:02:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.5.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Wynajmie koparko - ładowarki wraz z obsługą operatora".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 14:53:06 Informację zaktualizowano 2012-04-25 15:01:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.7.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Dostawę 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Gminy Jaktorów z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu 2 szt. samochodów używanych będących własnością Zamawiającego.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 12:42:38 Informację zaktualizowano 2012-05-09 12:44:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.8.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:Część I zamówienia: ”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.


Część II zamówienia: ”Wykonanie sieci teleinformatycznej (strukturalnej), systemu zabezpieczenia alarmowego, systemu telewizji dozorowej CCTV oraz instalacji zbiorczej telewizyjnej w hali sportowej, w bibliotece, w przedszkolu oraz w łączniku hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-17 15:30:18 Informację zaktualizowano 2012-05-17 15:33:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.9.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

Budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Jaktorów i miasta Żyrardów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-18 15:23:22 Informację zaktualizowano 2012-07-20 14:40:05, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.8.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: ”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 14:45:41 Informację zaktualizowano 2012-07-03 14:51:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.12.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

„Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine, Gmina Jaktorów”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 14:31:12 Informację zaktualizowano 2012-07-20 14:38:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.11.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów.”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 15:07:51 Informację zaktualizowano 2012-07-24 15:09:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.15.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia kuchni oraz zaplecza socjalnego w części gastronomicznej nowopowstałego Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-24 13:21:16 Informację zaktualizowano 2012-08-24 13:28:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.19.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa 1 szt. samochodu ciężarowego na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-11 15:04:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.20.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:„Dostawa i montaż mebli do nowopowstałego Przedszkola i Biblioteki przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 11:47:55 Informację zaktualizowano 2012-09-13 11:51:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.21.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:„Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, RTV oraz urządzeń AGD do nowopowstałego Przedszkola, Hali sportowej i Biblioteki przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 11:13:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.22.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:„Dostawa i montaż mebli do nowopowstałej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-14 11:14:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.23.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:„Dostawa 1 szt. Lekkiego Samochodu Wsparcia działań Ratowniczo Gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 15:17:38 Informację zaktualizowano 2012-09-25 15:23:54, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.25.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:„Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-25 15:21:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.041.2.1.2011/2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759) tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy na zadanie pod nazwą:
„Zorganizowanie konferencji rozpoczynającej w ramach promocji projektu”


„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 15:00:18 Informację zaktualizowano 2012-11-14 15:18:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.041.2.2.2011/2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759) tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy na zadanie pod nazwą: „Wykonanie materiałów promocyjnych” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów"


realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 14:55:47 Informację zaktualizowano 2012-11-20 14:57:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.28.2012


Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 15:41:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.29.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Jaktorów.”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-29 15:42:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.30.2012


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2013.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 15:42:48 Informację zaktualizowano 2012-11-29 15:47:50, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.32.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu sportowego do nowopowstałej Hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie przy Staszica 5.”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-29 15:44:04 Informację zaktualizowano 2012-11-29 15:48:28, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.31.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2013"

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 15:35:34 Informację zaktualizowano 2012-12-05 12:56:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GOPS 3410-1/2012Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów od 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013, w dniach nauki szkolnej."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 12:49:23 Informację zaktualizowano 2012-12-05 14:15:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GOPS 3410-2/2012Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 14:15:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.33.2012


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów"

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-12 15:01:05 Informację zaktualizowano 2012-12-19 10:48:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZS-P.SP.321.10.2012

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2013 w dniach, w których pracuje Przedszkole".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-19 10:48:25 Informację zaktualizowano 2013-12-27 14:41:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZSP.SP.321.10.2012

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2013 w dniach, w których pracuje Przedszkole".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 11:43:40, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku