Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
° Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 2021 r.
- 2020 r.
- 2019 r.
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r
- 2009 r
- 2008 r
° Plany zagospodarowania przestrzennego
° Projekty planów miejscowych
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne > Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego > 2012 r strona główna 

2012 r
 

Decyzja Nr 18/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-02 14:23:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 61/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 62/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-02 13:36:01, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Postanowienie nr 91/2012 na podstawie art 113 § 1 K.p.a. prostujące z urzędu nastepującą oczywistą omyłkę w decyzji nr 62/2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 14:58:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 60/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-06 15:12:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 73/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 74/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-12 14:00:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-21 13:42:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 87/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-11 11:55:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 89/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 14:57:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 96/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-07 11:00:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 3/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 13:29:00, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 134/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-19 10:19:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 158/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 159/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 160/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 12:22:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Decyzja Nr 178/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr 179/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-18 15:12:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 180/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:29:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 217/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:31:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 229/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-14 15:18:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 238/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-08 14:27:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 262/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-14 15:16:41 Informację zaktualizowano 2014-05-14 15:17:31, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Decyzja Nr 272/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 11:07:53, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r .  2016 r .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
wersja do druku