Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Unieważnienie przetargu > 2012 r strona główna 

2012 r
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.31.2011


Konserwacja stacji uzdatniania wody m. Bieganów i w m. Kozery Nowe na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 14:33:06 Informację zaktualizowano 2012-01-09 14:34:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.4.2012


Dostawa 2 szt. samochodów osobowych na potrzeby Gminy Jaktorów z jednoczesnym przyjęciem w rozliczeniu 2 szt. samochodów używanych będących własnością Zamawiającego.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-12 08:54:16 Informację zaktualizowano 2012-04-12 08:55:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.6.2012


Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Jaktorów i miasta Żyrardów.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-02 12:01:15 Informację zaktualizowano 2012-05-02 12:16:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.8.2012


Część I zamówienia: ”Wykonanie systemu nagłośnienia w hali sportowej oraz w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie, Gmina Jaktorów”.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-08 15:37:21 Informację zaktualizowano 2012-08-17 12:23:22, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.16.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-17 12:21:12 Informację zaktualizowano 2012-08-17 12:23:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.18.2012


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-07 13:01:48 Informację zaktualizowano 2012-09-07 13:05:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA - ID.271.24.2012


Dostawa urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym na potrzeby Straży gminnej w Gminie Jaktorów.

Ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-17 10:46:29, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku