Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
° Obwieszczenia
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r
- 2014 r
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r
- 2009 r
- 2008 r
° Karty informacyjne
° Informacje o środowisku i jego ochronie
° Ocena jakości wody
° Analizy ze stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Jaktorów
° Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
° Łowiectwo
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona Środowiska > Obwieszczenia > 2012 r strona główna 

2012 r
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.11.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 09:46:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika malej retencji pełniącego również funkcję rekreacyjno-turystyczną i przeciwpowodziową, wyciągu narciarstwa wodnego oraz stałego pola namiotowego na działkach o nr ewid. 372 i 373 w miejscowości Budy Michałowskie, gm. Jaktorów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 11:03:53 Informację zaktualizowano 2012-11-14 09:48:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 1 czerwca 2012r.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-05 12:42:34 Informację zaktualizowano 2012-11-14 09:48:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 marca 2012 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-30 14:07:02 Informację zaktualizowano 2012-11-14 09:49:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-22 11:35:34, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r .  2014 r .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r .  2009 r .  2008 r . 
wersja do druku