Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
° Podatek od nieruchomości
° Podatek od środków transportowych
° Podatek rolny
° Podatek leśny
° Podatek akcyzowy
° Przeciętny dochód z pracy w indyw. gosp. rolnych
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Podatek akcyzowy strona główna 

Podatek akcyzowy
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2019 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-27 15:49:20, wprowadzający: Anna Małkowska
 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-03 15:58:49 Informację zaktualizowano 2020-01-14 14:19:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:20:06 Informację zaktualizowano 2020-01-14 14:21:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 13:08:13 Informację zaktualizowano 2019-04-05 13:11:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2017 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-03 14:53:40 Informację zaktualizowano 2018-04-03 14:54:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2016 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 12:27:50 Informację zaktualizowano 2017-05-25 12:28:04, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2015 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 08:59:25 Informację zaktualizowano 2016-03-31 08:59:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2014 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 12:36:01 Informację zaktualizowano 2015-04-13 12:36:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2013 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 12:56:14 Informację zaktualizowano 2014-03-04 12:56:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2012 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-15 09:09:16 Informację zaktualizowano 2013-03-15 09:10:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2011 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 16:20:52 Informację zaktualizowano 2012-05-28 16:23:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2010 ROKU

Wykaz osób

 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-28 16:24:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku