Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia, obwieszczenia > 2013 r. strona główna 

2013 r.
 

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2013 r. - GP.6733.23.2013 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego PN 63 PE w działce o nr ewid. 432 we wsi Międzyborów, gm. Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-28 15:30:56, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
WIŚ-III.7840.2.182.2013.MN
OBWIESZCZENIE
Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Zdzisława Wypycha, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
"Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 31,400 do km 41,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) na terenie powiatu grodziskiego -etap III oraz powiatu żyrardowskiego - etap I - szlak Grodzisk Mazowiecki -Żyrardów"

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:24:48 Informację zaktualizowano 2013-12-03 13:36:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 listopada 2013r. - GP.6721.25.2010

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-08 12:58:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 17 września 2013 r. - gp.6733.20.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w działkach o nr ewid. ...

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 15:21:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.


Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 13:05:57 Informację zaktualizowano 2013-10-29 13:27:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Obwieszczenie z dnia 17 września 2013r. - GP.6733.21.2013

Obwieszczenie z dnia 17 września 2013r. - GP.6733.18.2013

Obwieszczenie z dnia 17 września 2013r. - GP.6733.16.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-21 13:59:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
NN-404/P/49-AN/13 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 37.200 do km 38.504 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów do rowów przytorowych mających ujście do rzeki Głęboka Struga w km 9+240, 9+260 i 9+264 jej biegu w m. Stare Budy, gm. Jaktorów.

 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 13:08:37 Informację zaktualizowano 2013-10-14 13:11:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. - gp.6733.17.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 13:39:34 Informację zaktualizowano 2013-10-09 13:41:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 10 września 2013 r. - gp.6733.19.2013

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2013 r. - gp.6733.14.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-09 13:41:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 5 września 2013 r. - gp.6733.15.2013

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2013 r. - gp.6733.13.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-23 17:36:57, wprowadzający: Mariusz Peryt
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO 

Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1166/2013 z dnia 20.09.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów, inwestycja obejmuje nieruchomości: nr ew.: 232/1 (232/4), 237/1, 163/3, 158/5, 585/4, 656, 200/1 (200/3), 199 (199/1), 193 (193/1), 164/2 (164/3), 162/2 (162/5), 161 (161/1), 160 (160/1), 159/2 (159/3), 155/1 (155/7), we wsi Jaktorów, nr ew.: 493, 52/4, 33/3, 9/3,38/5, 64/3 (64/5), 59/1 (59/3), 55/2 (55/3), 361/2 (361/5), 361/1 (361/3), 52/2 (52/7), 52/1 (52/5), 36/2 (36/4), 34/1(34/3), 34/2 (34/5), 32 (32/1), 31 (31/1), 30/4 (30/8), 30/3 (30/6), 29/1 (29/3), 27 (27/1), 26/2 (26/3), 24 (24/1), 22/2 (22/5), 22/1 (22/3), 20 (20/1), 14/2 (14/5), 14/1 (14/3), 12 (12/1), 10 (10/1), 8/3 (8/8), 5 (5/1), 4 (4/1), 1 12 (1/5), 1/1 (1/3), 38/6 (38/7) we wsi Chylice Kolonia, nr ew. 2/1 (2/2, 2/4) we wsi Chyliczki gmina Jaktorów

Terść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 14:58:34 Informację zaktualizowano 2013-09-20 15:02:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

NN-404/P/46-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 32.950 do km 34.075 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów, odwodnienia mostu w km 33.785 linii kolejowej oraz odwodnienia skrzyżowania w km 34.075 linii kolejowej do rowu B-9 w km 3+469 i 3+481 jego biegu w m. Chylice, gm. Jaktorów.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 13:48:46 Informację zaktualizowano 2013-09-20 14:37:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

NN-404/P/45-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów odwodnienia podtorza oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 36.110 do km 37.200 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów do „Rowu bez nazwy” w km 4+192 i 4+209 jego biegu w km 36.440 linii kolejowej w m. Kolonia Jaktorów, gm. Jaktorów.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 13:48:26 Informację zaktualizowano 2013-09-20 14:39:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

NN-404/P/44-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego udzielonego decyzją nr 358/D/NN/12 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 06.09,2012r. znak: NN-404/P/36-AN/12 oraz w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu pod torowiskiem linii kolejowej Warszawa - Łódź w km 36+440 linii oraz budowę przepustu drogowego pod drogą dojazdową w obrębie terenów kolejowych, na korycie rowu bez nazwy w km 4+200 jego biegu zlokalizowanego na działce nr 369/1 w m. Kolonia Jaktorów, gm. Jaktorów.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 13:48:06 Informację zaktualizowano 2013-09-20 14:41:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

NN-404/P/43-AN/13


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o
wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją nr 380/D/NN/12 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 03.10.2012r. znak: NN-404/P/38-AN/12 oraz w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy mostu w km 33,785 linii kolejowej Warszawa - Łódź, nad korytem cieku o nazwie „rów B-9 Dopływ z Chyliczek” w km 3+460 jego biegu, zlokalizowanego na działce nr 110 w m.Chylice, gm. Jaktorów.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 13:47:42 Informację zaktualizowano 2013-09-20 14:14:07, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

NN-404/P/42-AN/13

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów odwodnienia podtorza oraz na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i drenażowych z odwodnienia podtorza na odcinku od km 38.500 do km 41.340 linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów oraz odwodnienia mostu w km 39.266 linii kolejowej do rzeki Czarna Struga w km 5+278 i 5+302 jej biegu w m. Stare Budy, gm. Jaktorów.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 13:44:44 Informację zaktualizowano 2013-09-20 14:12:59, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 sierpnia 2013 r., znak: BOIl-2ło-772-5-1216/13, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego i dnia 28 grudnia 2012 r., znak: WIŚ-II.747.1.324.201l.BGl, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa i przebudowa linii kolejowej nr I ...

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-27 10:08:24 Informację zaktualizowano 2013-08-27 10:30:47, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r. – WAB.6740.818.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 13:24:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2013 r. - gp.6733.12.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-12 09:14:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

NN-404/P/34-AN/12


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu pod torowiskiem linii kolejowej Warszawa - Łódź odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice, w km 35+505 linii kolejowej, na korycie rzeki Pisia Tuczna w km 13+992 jej biegu w m. Jaktorów, gm. Jaktorów

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-09 14:57:22 Informację zaktualizowano 2013-07-09 14:58:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

NN-404/P/35-AN/12


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu kolejowego pod torowiskiem linii kolejowej Warszawa - Łódź odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice, w km 39+266 linii kolejowej, na korycie rzeki Czarna Struga w km 5+290 jej biegu w m. Stare Budy, gm. Jaktorów.

Informacja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-09 14:47:34 Informację zaktualizowano 2013-07-09 14:57:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów obejmującego obszar wsi Jaktorów - Kolonia ograniczony ulicą Skokowskiego, ulicą Armii Krajowej oraz rowem do granicy między działkami nr ewid. 80/1 i 78/3

Treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-08 13:27:45 Informację zaktualizowano 2013-07-08 13:29:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2013r. - gp.6733.30.2013

Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2013r. - gp.6733.29.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:14:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2013 r. - gp.6733.11.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-02 12:39:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Informacja Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2013r. dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą na terenie Gminy Jaktorów do dnia 30 czerwca 2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 16:32:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Jaktorów.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-12 13:28:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 27 maja 2013 r. - gp.6721.28.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 12:09:24, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2013r. - gp.6733.10.2013

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2013r. - gp.6733.8.2013

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2013r. - gp.6733.7.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-20 13:25:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2013r. - gp.6733.9.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 14:43:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 04 marca 2013r. - gp.6721.26.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 09:44:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2013r. - gp.6733.6.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-26 09:30:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2013r. - gp.6733.5.2013

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013r. - gp.6733.2.2013

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013r. - gp.6733.3.2013

Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013r. - gp.6733.1.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-21 12:54:45 Informację zaktualizowano 2013-02-26 09:30:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
Wójt Gminy zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2013 r.

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2013 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 10/2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 13:07:39 Informację zaktualizowano 2013-02-19 13:07:46, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2013r. - gp.6733.4.2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-18 15:38:38, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.31.2012

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.29.2012

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.28.2012

Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013r. - gp.6733.27.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-28 11:44:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 stycznia 2013r. - gp.6721.27.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 12:58:15, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Obwieszczenie z dn. 14.01.2013 - GP.6721.26.2012 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-15 09:32:24 Informację zaktualizowano 2013-01-15 09:33:21, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Obwieszczenie z dnia 11 styczia 2013r. - gp.6733.30.2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 14:06:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

WIS-1I.747.1.324.2011.BG1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: budowa i przebudowa linii kolejowej nr l od km 31,400 do km 41,342 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej, oraz obiektów służących ochronie śro

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-11 10:54:46 Informację zaktualizowano 2013-01-11 10:56:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 17:09:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku