Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013 r. strona główna 

2013 r.
 

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Nr LIII/276/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r.

Załączniki

Uchwała Nr LIII/275/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014-2026

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 14:03:46 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:10, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LIII/274/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013 na lata 2013 - 202

Załączniki

Uchwała Nr LIII/273/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr LIII/272/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załącznik

Uchwała Nr LIII/271/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LIII/270/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom

Załączniki

Uchwała Nr LIII/269/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2014

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-09 10:07:38 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LII/268/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

Uchwała Nr LII/267/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr LII/266/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 13:10:38 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LI/265/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr LI/264/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr L/263/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr L/262/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr L/261/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na wykonanie zadania pn.

Uchwała Nr L/260/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom

Załącznik

Uchwała Nr L/259/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr L/258/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-14 15:05:26 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIX /257/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobry start – kompleksowy program edukacyjno-doradczy dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” w

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-24 13:16:58 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:43, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII/255/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr XLVIII/254/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Załącznik

Uchwała Nr XLVIII/253/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-11 11:51:39 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVII/252/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 16:18:03 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:41:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLVI/251/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

Uchwała Nr XLVI/250/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-29 15:23:06 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLV/249/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XLV/248/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Uchwała Nr XLV/247/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załącznik

Uchwała Nr XLV/246/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr XLV/245/2013 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr XLV/244/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I – III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów w ramach

Uchwała Nr XLV/243/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu kompleksu sportowego realizowanego w ramach projektu „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”

Uchwała Nr XLV/242/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów realizowanego w ramach projektu „Budowa boiska treningowego o sztuczne

Uchwała Nr XLV/241/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/191/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Załącznik

Uchwała nr XLV/240/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek

Załącznik

Uchwała Nr XLV/239/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała nr XLV/238/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 11:31:44 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/237/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-04 10:22:08 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIV/236/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr XLIV/235/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/234/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XLIV/233/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/232/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/231/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw drogom

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/230/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/229/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała nr XLIV/228/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-22 13:47:18 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XLIII/227/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załącznik

Uchwała Nr XLIII/226/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała Nr XLII/225/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr XLII/224/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLII/223/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XLII/222/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała Nr XLI/221/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/190/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XLI/220/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 - 2022

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-12 11:00:27 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:28, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała nr XLI/219/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Uchwała nr XLI/218/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała nr XLI/217/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2013 rok.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-10 12:31:11 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr XL/216/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Załączniki

Uchwała Nr XXXIX/215/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej

Uchwała Nr XXXIX/214/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia na rok 2013 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustaleni

Uchwała Nr XXXIX/213/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr XXXIX/212/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXIX/211/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów

Uchwała Nr XXXIX/210/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 lutego 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/169/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkac

Uchwała Nr XXXVIII/207/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2013r w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-07 13:00:09 Informację zaktualizowano 2015-04-29 13:42:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku