Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
- 2021 r.
- 2020 r
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r
- 2016 r. / 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Wyniki przetargu
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Ogłoszenia o przetargu > 2013 r strona główna 

2013 r
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.40.2013


Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

Załącznik nr 2 do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 12:23:42 Informację zaktualizowano 2014-02-07 12:43:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.39.2013


Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Załącznik nr 2 do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 11:52:43 Informację zaktualizowano 2013-12-20 12:23:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.38.2013


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 15:49:51 Informację zaktualizowano 2013-12-10 15:52:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSP.SP.321.2013

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2014, w dniach w których pracuje przedszkole.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 13:08:38 Informację zaktualizowano 2013-12-10 13:12:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZS-P.SP.321.2013

Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla uczniów Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2014 w dniach, w których pracuje Przedszkole.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-10 13:03:03 Informację zaktualizowano 2013-12-10 13:04:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.37.2013

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1 i 2

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 15:14:17 Informację zaktualizowano 2013-12-03 15:15:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.36.2013


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i obiektów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-02 16:07:57 Informację zaktualizowano 2013-12-02 16:08:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS/3410/2/2013


Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów w 2014 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 15:35:16 Informację zaktualizowano 2013-11-28 15:37:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GOPS/3410/1/2013


Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 15:16:38 Informację zaktualizowano 2013-11-25 15:18:49, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.35.2013


Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-22 09:15:16 Informację zaktualizowano 2013-11-22 09:16:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.34.2013


„Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-18 16:52:56 Informację zaktualizowano 2013-11-18 16:53:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.33.2013


„Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-15 14:16:45 Informację zaktualizowano 2013-11-15 14:39:23, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.32.2013


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-14 14:09:00 Informację zaktualizowano 2013-11-25 14:35:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.29.2013


Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, usługa dostępu do sieci Internetu oraz przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i opiekunów w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 15:42:28 Informację zaktualizowano 2013-10-16 15:43:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.26.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 16:54:38 Informację zaktualizowano 2013-09-02 16:55:03, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.25.2013


Wykonanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji podciśnieniowej i stacji podciśnieniowo-tłocznych na terenie Gminy Jaktorów, etap II..


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-23 12:01:22 Informację zaktualizowano 2013-08-23 12:01:40, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.24.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-21 15:28:04 Informację zaktualizowano 2013-08-23 12:01:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.22.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-13 13:13:11 Informację zaktualizowano 2013-08-13 13:13:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.20.2013


Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-05 16:49:52 Informację zaktualizowano 2013-08-05 16:51:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.19.2013


Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2013.Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 13:56:10 Informację zaktualizowano 2013-08-02 14:00:14, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.18.2013


Dostawa 1 szt. Lekkiego Samochodu Wsparcia działań Ratowniczo Gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-05 11:55:30 Informację zaktualizowano 2013-07-05 11:55:58, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.16.2013


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę ulic Armii Krajowej, Partyzantów , Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew Grądy na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-21 14:08:32 Informację zaktualizowano 2013-06-21 14:09:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.15.2013


„Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine, Gmina Jaktorów”.Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-18 15:27:28 Informację zaktualizowano 2013-06-18 15:52:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.14.2013


„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz 2

Odpowiedź na zapytania do siwz 3

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-18 13:48:16 Informację zaktualizowano 2013-06-18 13:53:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.13.2013


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę ulic Armii Krajowej, Partyzantów , Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew Grądy na terenie Gminy. Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-06 14:00:14 Informację zaktualizowano 2013-06-06 14:00:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.12.2013

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów.
Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:
Zadanie nr 1:Przebudowa ulicy Mickiewicza odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Słowackiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów.
Zadanie nr 2: Przebudowa ulic: Matejki , Chełmońskiego w m. Międzyborów , Bema, Długiej w m. Sade Budy,ul. Potockiego w m. Jaktorów, Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 15:24:38 Informację zaktualizowano 2013-05-29 15:44:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.9.2013


Budowa miejsc postojowych samochodów osobowych wraz z zatoką postojową dla autobusu szkolnego oraz dróg manewrowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Chylice Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 2 , 11

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 18:07:20 Informację zaktualizowano 2013-04-22 18:18:30, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.8.2013


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Jaktorów.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do DUUE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 15:03:25 Informację zaktualizowano 2013-04-26 14:29:29, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.4.2013


Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 14:47:23 Informację zaktualizowano 2013-03-13 14:48:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.2.2013


Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ulicy Alpejskiej, ulicy Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w m. Chylice Kolonia Gmina Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3

Modyfikacja siwz

Odpowiedź na zapytania do siwz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 15:28:22 Informację zaktualizowano 2013-02-19 16:13:16, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ID.271.1.2013


Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-09 15:10:53 Informację zaktualizowano 2013-01-09 15:22:05, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku