Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
° Plan zamówień publicznych
° Ogłoszenia o przetargu
° Wyniki przetargu
- 2019 r
- 2018 r.
- 2017 r.
- 2016 r.
- 2015 r.
- 2014 r.
- 2013 r
- 2012 r
- 2011 r
- 2010 r. - 2008 r.
° Unieważnienie przetargu
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia publiczne > Wyniki przetargu > 2013 r strona główna 

2013 r
 

ID.271.40.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowę boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-29 13:21:33 Informację zaktualizowano 2014-01-29 13:23:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 
ZSP.SP.321.2013

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie w roku 2014 w dniach, w których pracuje Przedszkole".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-27 14:38:33 Informację zaktualizowano 2013-12-27 14:40:37, wprowadzający: Mariusz Peryt
 
ZS-P.SP.321.2013

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2014 w dniach, w których pracuje Przedszkole".

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-27 14:35:55 Informację zaktualizowano 2013-12-27 14:41:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.38.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i
obiektów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-18 13:30:55 Informację zaktualizowano 2013-12-18 13:32:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GOPS 3410-2/2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Jaktorów w 2014 roku."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-12 15:52:01 Informację zaktualizowano 2013-12-12 15:53:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.37.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 15:18:05 Informację zaktualizowano 2013-12-11 15:19:26, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

GOPS 3410-1/2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 10:58:52 Informację zaktualizowano 2013-12-04 10:59:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.35.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w dni nauki szkolnej w roku 2014.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-03 15:06:31 Informację zaktualizowano 2013-12-03 15:08:33, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.34.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-27 14:28:35 Informację zaktualizowano 2013-11-27 14:30:26, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.33.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-27 14:28:29 Informację zaktualizowano 2013-11-27 14:30:08, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.32.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 14:56:49 Informację zaktualizowano 2013-11-26 14:57:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.29.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem, usługa dostępu do sieci Internetu oraz przeszkolenie Beneficjentów ostatecznych i opiekunów w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 14:34:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.25.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji podciśnieniowej i stacji podciśnieniowo-tłocznych na terenie Gminy Jaktorów, etap II.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-20 15:06:19 Informację zaktualizowano 2013-09-20 15:06:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.26.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa wysokowydajnej pompy do usuwania rozlewisk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 15:09:00 Informację zaktualizowano 2013-09-16 15:09:56, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.19.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2013.”.

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-13 11:17:05 Informację zaktualizowano 2013-08-13 11:18:34, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

 ID.271.18.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę 1 szt. Lekkiego Samochodu Wsparcia działań Ratowniczo Gaśniczych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie”.

Wynik przetargu 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 14:17:25 Informację zaktualizowano 2013-07-19 14:47:04, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

ID.271.15.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


„Modernizacja drogi gminnej we wsi Budy Zosine, Gmina Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-12 14:19:08 Informację zaktualizowano 2013-07-12 14:20:05, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.16.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę ulic Armii Krajowej, Partyzantów , Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew Grądy na terenie Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-04 14:27:24 Informację zaktualizowano 2013-07-04 14:27:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.14.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Jaktorów.”

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-01 15:08:51 Informację zaktualizowano 2013-07-01 15:10:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.12.2013

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa Zadania:
Zadanie nr 1:Przebudowa ulicy Mickiewicza odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Słowackiego w m. Międzyborów, Gmina Jaktorów.
Zadanie nr 2: Przebudowa ulic: Matejki , Chełmońskiego w m. Międzyborów , Bema, Długiej w m. Sade Budy,ul. Potockiego w m. Jaktorów, Gmina Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 09:54:57 Informację zaktualizowano 2013-06-28 08:59:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.8.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-06 15:09:25 Informację zaktualizowano 2013-06-06 15:13:21, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.9.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Budowa miejsc postojowych samochodów osobowych wraz z zatoką postojową dla autobusu szkolnego oraz dróg manewrowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w m. Chylice Gmina Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 14:39:58 Informację zaktualizowano 2013-05-14 14:40:13, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.4.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa Placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w m. Międzyborów Gmina Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-24 11:43:55 Informację zaktualizowano 2013-04-24 11:44:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.2.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowę dróg gminnych: ulicy Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ulicy Alpejskiej, ulicy Cichej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym w m. Chylice Kolonia Gmina Jaktorow."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-13 14:16:25 Informację zaktualizowano 2013-03-13 14:30:48, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

ID.271.1.2013


Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w przetargu nieograniczonym na: "Zimowe utrzymanie dróg i ulic w przejezdności na terenie Gminy Jaktorów."

Wynik przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 15:28:15 Informację zaktualizowano 2013-01-21 15:30:19, wprowadzający: Mariusz Peryt

Zobacz:
 2019 r .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
wersja do druku