Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2013 r. strona główna 

2013 r.
 

Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89A/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 10:44:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 09:26:51, wprowadzający: Mariusz Peryt
 


Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 79A/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 73A/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 10:47:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie ...

Załączniki

Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-29 12:28:52, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów.

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-16 08:52:48, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2013 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 10:23:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 


Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 16:09:35, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 51/ 2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-29 14:55:36, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2013r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkoln

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-23 15:13:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013

Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Jaktorów - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 21 maja 2013r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-17 09:44:39, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania członka do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-17 19:36:25, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 08:39:38, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 


Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów na rok szkolny 2013/2014.

Załącznik

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów–Kolonia, obejmującego działki nr ewid. 317/1, 318/1, 3

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2013 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 10:34:02, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-19 13:00:27, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2013r w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Gminnej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-21 09:11:07, wprowadzający: Mariusz Peryt
 


Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013-2022.

Załącznik

Zarządzenie Nr 5 /2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalony i zapisany jako plan pracy na rok 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 10:29:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-07 17:07:11, wprowadzający: Mariusz Peryt
 


Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2013.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 13:24:34, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku