Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2014 r. strona główna 

2014 r.
 

Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 09:14:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 13:55:44, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-19 12:55:54, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 14:03:33, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wol

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-30 15:48:27, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-23 14:05:08, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 października 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaktorów regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 09:45:09, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 sierpnia 2014 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2014r w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2014r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r - „Wyprawka szkoln

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-28 13:53:14, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 15:02:43, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 09:40:36 Informację zaktualizowano 2014-11-03 09:42:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2014r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządowyc

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 13:55:00, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-13 15:00:32, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-05 14:51:46, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2014 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktor

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-27 14:59:35, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. szacowania ryzyka

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22.05.2014 r. w sprawie przyjęcia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego” oraz „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” w Urzędzie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:33:40, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014r zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 33A/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-14 15:21:09 Informację zaktualizowano 2014-08-04 12:41:03, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów na rok szkolny 2014/2015

Załącznik

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie powołania członka zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 26A/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-10 13:54:20, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 15:54:10, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 15:40:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 15A/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Jaktorów publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-26 13:23:02 Informację zaktualizowano 2014-03-03 12:04:20, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie nie wykonania pierwokupu

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 lutego 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 12:08:06, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 09:56:48 Informację zaktualizowano 2014-01-31 09:58:18, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 12:06:52, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 09:22:46 Informację zaktualizowano 2014-03-03 12:04:02, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 stycznia 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 12:05:19, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 stycznia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-28 14:20:20 Informację zaktualizowano 2014-03-03 12:03:36, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalonych i zapisanych jako plan pracy na rok 2014

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2014r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2014r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-03 17:30:17, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-02 17:04:27 Informację zaktualizowano 2014-03-03 12:03:25, wprowadzający: Mariusz Peryt
wersja do druku