Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jaktorów  www.jaktorow.pl
Zamierzenia i Programy
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
GMINA
Urząd Gminy
Nabór pracowników
Załatwianie spraw
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konsultacje Społeczne
Raport o stanie gminy
WYBORY I REFERENDA
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
° 2022 r.
° 2021 r.
° 2020 r.
° 2019 r.
° 2018 r.
° 2017 r.
° 2016 r.
° 2015 r.
° 2014 r.
° 2013 r.
° 2012 r.
° 2011 r.
° 2010 r.
° 2009 r.
° 2008 r.
° 2007 r.
° 2006 r.
° 2005 r.
° 2004 r.
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
Zamówienia publiczne
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Ochrona Środowiska
Podstawowa kwota dotacji dla placówek oświatowych
Oświadczenia majątkowe
Petycje
Zgromadzenia publiczne
Gminne jednostki organizacyjne
Rejestry
Sołectwa
Stowarzyszenia i związki gminne
Sposób dostępu do informacji publicznej
Zgłaszanie naruszeń
Dostępność
Serwis
Skrzynka podawcza
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014 r. strona główna 

2014 r.
 

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr III/14/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r.

Załączniki

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Załączniki

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031.

Załączniki

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii i zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Ra

Uchwała Nr III/ 9 /2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Załączniki

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załącznik

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie odelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Mazowsze Zachodnie‘’ z siedzibą w Mszczonowie.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 09:23:01, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 14:33:49, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-16 12:23:45, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LXIV/350/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaktorów

Uchwała Nr LXIV/349/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik

Uchwała Nr LXIV/348/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załączniki

Uchwała Nr LXIV/347/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Uchwała Nr LXIV/346/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr LXIV/345/2014 RADY GMINY W JAKTOROWIE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-24 10:15:18, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LXIII/344/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LXIII/343/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załącznik

Uchwała Nr LXIII/342/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaktorów - UCHYLONA na Sesji Rady Gminy w dniu 12-11-2014 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 09:42:41, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LXIII/341/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014r w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta

Uchwała Nr LXIII/340/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014rw sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr LXIII/339/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie nadania nazw drogom

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-04 13:50:32, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LXII/338/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załącznik

Uchwała Nr LXII/337/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 09:57:39, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LXII/336/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

Załączniki

Uchwała Nr LXII/335/2014 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-08 17:38:12, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LXI/334/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 sierpnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LX/333/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4701 Henryszew-Oryszew”

Uchwała Nr LX/332/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jaktorów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr LX/331/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LX/330/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szko

Uchwała Nr LX/329/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/328/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/327/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/326/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr LX/325/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LX/324/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-06 10:16:24, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LIX/323/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr LIX/322/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

Uchwała Nr LIX/321/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine”.

Uchwała Nr LIX/320/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.”

Uchwała Nr LIX/319/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/318/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LIX/317/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2031

Załączniki

Uchwała Nr LIX/316/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr LIX/315/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawn

Uchwała Nr LIX/314/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr LIX/313/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Jaktorów do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumieni

Uchwała Nr LIX/312/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/311/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/310/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/309/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr LIX/308/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/307/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/306/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/305/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/304/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr LIX/303/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Załącznik

Uchwała nr LIX/302/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 12:05:23, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LVIII/301/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-04 10:38:53, wprowadzający: Mariusz Peryt
 

Uchwała Nr LVII/300/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LVII/299/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Załącznik

Uchwała Nr LVII/298/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/278/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatni

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:48:37, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LVI/297/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LVI/296/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014-2026

Załącznik

Uchwała Nr LVI/295/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.:

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 14:22:06, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LVI/294/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/195/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzi

Uchwała Nr LVI/293/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-19 14:03:22, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LVI/292/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia spec

Załącznik

Uchwała Nr LVI/291/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr LVI/290/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/267/2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie G

Uchwała Nr LVI/289/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2014 rok.

Załącznik

Uchwała Nr LVI/288/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/287/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/286/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/285/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/284/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr LVI/283/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII1872004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-25 14:23:12, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LV/282/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/277/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu dożywiania na lata 2014-2020

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-11 09:42:53, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LV/281/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Uchwała Nr LV/280/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2026

Załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-13 08:55:45, wprowadzający: Danuta Mysiorska
 

Uchwała Nr LIV/279/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia.13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni

Uchwała Nr LIV/278/2014 Rady Gminy Jaktorów Z dnia 13 stycznia 2014r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żyw

Uchwała Nr LIV/277/2014 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 13 stycznia 2014r. W sprawie: Wdrożenia Gminnego programu dożywiania na lata 2014-2020

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-15 09:37:50 Informację zaktualizowano 2014-03-13 08:55:17, wprowadzający: Danuta Mysiorska
wersja do druku